Skip to content

Iz Hecegovine

 Uzorak Slike
Komin Milanov na Hotnju

Pogledajte galeriju slika!

294.  Komin Milanov na Hotnju

295.  Slika u podlozi: Crkvica Sv. Ane (Gradac)
296.  Pojata

Uzorak Slike
Pojata 

 

297.  Kuća babe Mramorke
298.  Na Izvirovcu

Uzorak Slike
 Na Izvirovcu 

 

299.  Mostarski behari
300.  Vodopad Kravica

Uzorak Slike
Mostarski behari 

 

301.  Cvjetna livada
302.  Izvor rijeke Bune

Uzorak Slike

 

303.  Vodopad Koćuša
304.  Hutovo Blato
305.  Stogovi I
306.  Stogovi II 

 

 
NAPUŠTENA KUĆA 
 
Još niko na prozoru svjetiljku ne pali.
Ko da je sve otišlo il drijema.
I širom otvoren čeka tor mali.
Al ovaca nema.
 
Vretena sada čuj pamučni zuj.
U dvorištu to tamnom stare bake sjede.
Al ne, to u kućici bez psa čuvara
Mačak čuči i prede, prede.
 
Brava škrinu, sad će s krčagom u ruci
Po vodu izići djevojka ko sjena.
Al nikog nema, to je večernji vjetar samo pomako
Vrata pritvorena.

Nikola Šop

 

Uzorak Slike
Kuća babe Mramorke na Hotnju

akademija-art.hr

See also  Mladen Rajn izlaže u Varaždinskim Toplicama