Hrvatsko katoličko sveučilište na Smotri Sveučilišta

Hrvatsko katoličko sveučilište nastupit će na 19. Smotri Sveučilišta u Zagrebu u petak 14. i u subotu 15. studenog 2014. godine u Studentskom centru

HKS smotra

Na Smotri će se predstaviti Sveučilište i studijski odjeli, a studenti i profesori upoznat će zainteresirane sa studijima povijesti, psihologije i sociologije te studentskim aktivnostima na HKS-u.

Radosno Vas očekujemo na našem štandu broj 51. (HKS)