Skip to content

Hodanje štiti i od frakture kuka

hodanje

Čak i kratkotrajne redovite šetnje dovode do smanjenja rizika za frakture kuka, utvrdili su znanstvenici s Harvarda

U 24-godišnjem istraživanju koje je objavio American Journal of Public Health je sudjelovalo gotovo 36000 muškaraca starijih od 50 godina.

Ispitanici koji su hodali najmanje 4 sata tjedno su imali prosječno 43% manji rizik za frakture kuka.

Dodatno smanjenje rizika je zabilježeno kod sudionika istraživanja koji su hodali duže i intenzivnijim tempom.

Pokazalo se i kako se 85% fraktura kuka događa u situacijama poput padova sa stolice ili poskliznuća. (HealthDay, Plivazdravlje)