Anna Frank: Povijest za sadašnjost

Anne Frank - Plakat

Anne Frank - Plakat

Riječ je o putujućoj izložbi koja prikazuje i lokalni, hrvatski kontekst surovog Drugog svjetskog rata s posebnim naglaskom na djecu kao žrtve holokausta i rata te ulogu pomagača u nizu panela.

Izložba se odvija u sklopu projekta Povijest za svijest vrijednoga više od 750 tisuća kuna i financiranog novcem EU.

pozivnica   Anne Frank-1