Skip to content

Uz Hrvatski mjesec knjige – ŠESTA KNJIGA IZABRANIH DJELA T. M. BILOSNIĆA

U sklopu projekta izdanja Izabranih djela Tomislava Marijana Bilosnića iz tiska je izišla knjiga Izabrana proza, Knjiga VI. Na taj način autor i njegov izdavač obilježavaju Hrvatski mjesec knjige 2019.

Riječ je o knjizi koja objedinjuje dva Bilosnićeva romana sa zatvorskom temom, romane „Tijesni prostor“ i „Kolac u rijeci Zrmanji“.  Predgovor je napisao prof. dr. sc. Živko Nižić, dok je knjigu Izabrana proza VI., kao i ostale knjige Bilosnićevih Izabranih djela, odabrala i priredila doc. dr. sc. Sanja Knežević. Naslovnicu potpisuje autor Tomislav Marijan Bilosnić, a grafičku pripremu Marija Marfat.

Kratki roman „Tijesni prostor“ pripada korpusu hrvatske zatvorske književnosti. Neoegzistencijalističkim pristupom kroz fragmentarnu strukturu, roman tematizira odnos pojedinca i vlasti. S obzirom da je roman smješten u neodređeno vrijeme jednog od totalitarnih sustava kao i u neimenovane zatvorske institucije u Hrvatskoj, univerzalnost teme  u bitnome dolazi do izražaja. Likovi međusobno nisu povezani svojim intimnim povijestima jer ih u romanu isključivo povezuje tragika zatvora. Kao kolektivni junak odnosno antijunak pojavljuju se „politički zatvorenici“ – dakle junaci koji isključivo griješe mišlju – a ne zločinom.

Roman „Kolac u rijeci Zrmanji“ kao i roman „Tijesni prostor“ pripada korpusu hrvatske zatvorske književnosti. Riječ je, međutim, i o romanu za koji se može kazati da pripada i novoj hrvatskoj stvarnosnoj prozi. Osim na tematsko-motivskoj razini podjednako i na stilskoj razini ovaj se kratki roman može promatrati kroz prizmu anglosaksonske filmične kompozicije. U romanu koji je i koncipiran u vrlo kratko vremensko razdoblje od nekoliko mjeseci pratimo odnos dvojice junaka – s time da je jedan od njih i protagonist romana. Tematika je izravno vezana uz postratno tranzicijsko doba u Hrvatskoj i hrvatskom zatvoru. Neprijatelj pojedincu više nije sustav, nego isključivo on sam sebi zajedno s okrutnom obiteljskom dijagnozom povijesnosti koja ove likove sukobljava na razini prvoga biblijskog sukoba.

Izabranu prozu, Knjigu VI. izdao je nakladnik Izabranih djela Tomislava Marijana Bilosnića 3000 godine Za dar. Knjiga je objavljena uz financijsku potporu Grada Zadra i Zadarske županije, te uz pomoć autora i suradnika.