Skip to content

Poziv na konferenciju za novinare „Kreativna jesen u Istri“

Hrvatsko udruženje interdisciplinarnih umjetnika (HUiU), Istarska kulturna agencija – IKA i MI+ platforma vas pozivaju na konferenciju za novinare „Kreativna jesen u Istri“, 9. listopada 2019. u 13 sati u Park Plaza Histriji.

„Kreativna jesen u Istri“ nizom od četiri događanja analizira status umjetnika na tržištu rada te promišlja i daje smjernice za razvoj kulturnih politika koje potiču rast i razvoj kreativnih i kulturnih industrija u Istri,  ususret novoj kulturnoj strategiji Istarske županije 2020.-2027. “Kreativna jesen u Istri” plod je suradnje civilnih i javnih organizacija u kulturi iz Istarske županije, svojevrsna je sinergija nekoliko projekata u kulturi koji se trenutno provode,  sve sa jednim zajedničkim ciljem: razvoja kulturnog sektora u Istri.

Na konferenciji za novinare Kristina Nefat će predstaviti projekt „Kreativna jesen u Istri“  te najaviti, prvi u nizu događanja, okrugli stol: „Intervencije umjetnika u javnom prostoru – prošlost i sadašnjost, mogućnost razvoja gradova“, koji će se održati 15.10.2019. g. u 17 sati u konferencijskoj dvorani Park Plaza Histrije.

Aleksandra Vinkerlić iz Istarske kulturne agencije predstaviti će drugo događanje, dvodnevnu konferenciju “Suvremeni trendovi – od kreativnih klastera do umjetnika poduzetnika”, koja će se održati u DKC Lamparni, 13.-14.11. 2019. (Konferencija je organizirana u sklopu projekta DKC Lamparna financiranog iz Europskog socijalnog fonda.)

Marino Jurcan iz MI+ platforme predstavit će zadnja dva događanja:

1. Panel diskusija “Istarska kulturna strategija 2014-2020.; od izrade do implementacije”, koja će se održati 4.12.2019. na Fakultetu ekonomije i turizma u Puli.

2. Panel diskusija “Medijska umjetnost u formalnom obrazovanju; izazovi i prilike” (organizator MI+ platforma), koja će se održati u prosincu 2019. na Fakultet ekonomije i turizma, Pula.

Vladimir Torbica, pročelnik Upravnog odjela za kulturu Istarske županije-Regione Istriana osvrnut će se na pripremu novog razdoblja Istarske kulturne strategije usklađene s novim programskim razdobljem Europske unije. Upravni odjela za kulturu Istarske županije-Regione Istriana  podržava navedene projekte, obzirom da je jedan od glavnih ciljeva odjela razvoj kulturnog sektora u Istri.

Kristina Nefat