Skip to content

Provedeno istraživanje o različitosti u kulturnim i kreativnim industrijama

U okviru projekta Diversity Mixer koji je dio programa projekta Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, provedeno je istraživanje o različitosti u kulturnim i kreativnim industrijama, prvo takve vrste u Hrvatskoj. Rezultati istraživanja, objavljeni pod nazivom „Vrijeme i rizik proizvode kvalitetu; Elaborat sektorskog pristupa upravljanja različitošću u kulturnim i kreativnim industrijama Primorsko-goranske županije“, predstavljaju doprinos razumijevanju stavova, neuralgičnih točaka i prijepora o različitosti među aktericama i akterima KKI područja.

Projekt Diversity mixer – politike i prakse u kulturnim i kreativnim industrijama, kroz sektorski pristup upravljanja različitošću fokusira se na različitost u kulturnim i kreativnim industrijama. Projekt je financiran kroz Program o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije (2014-2020) i implementira se u period od dvije godine (listopad 2018. – listopad 2020.). Zajednički ga provode RIJEKA 2020 d.o.o. i Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Hrvatskim poslovnim savjetom za održivi razvoj, kao pridruženim partnerom.

Sam naziv projekta, Diversity mixer, kao kuhinjski aparat upućuje na miješanje različitih jestivih sastojaka u vješto i ukusno jelo poput provedenog istraživanja koje je kombiniralo kvalitativnu i kvantitativnu metodu istraživanja s namjerom sadržajnog i formalnog obogaćivanja tema koje se realiziraju kroz programski pravac Kuhinja unutar projekta Rijeka 2020 – Europske prijestolnice kulture.

Osnovni ciljevi istraživačkog dijela projekta Diversity mixer su: ispitivanje postojećih praksi upravljanja različitošću u javnom i privatnom sektoru KKI na EU i lokalnoj razini te identificiranje njihovih funkcionalnih i manje funkcionalnih aspekata u kontekstu grada Rijeke i Primorsko-goranske županije.

Uz pomoć provedenih intervjua izdvojena su tri ključna aspekta mogućega poboljšanja upravljanja različitošću u okvirima KKI: prepoznavanje prepreka s kojima se susreću akterice i akteri u radu, sustavno njegovanje talenata te rad s publikama kako bi sâm sektor KKI mogao napredovati.

Istraživanje je provedeno u tri faze: desk analiza praksi upravljanja različitošću na EU i lokalnoj razni, polustrukturirani intervjui s aktericama i akterima KKI u gradu Rijeci i na području Primorsko-goranske županije i kvantitativno istraživanje na 108 akterica i aktera KKI, u gradu Rijeci i na području Primorsko-goranske županije.

Sljedeća faza projekta jekonferencija Diversity Mixer, koja će se održati 12.-14.09.2019. u Rijeci, kao dio proramskog pravca Kuhinja, organizirana u okviru projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture. Osnovna tema konferencije će biti upravo različitost u polju sadržaja kulturnih i kreativnih industrija, a okupit će brojne znanstvenice i znanstvenike, zainteresiranu javnost te djelatnice i djelatnike kulturnih i kreativnih industrija.

Nela Simić