Skip to content

April 18, 2019

Bauma 2019

Udruženje prijevoznika Zagreb na sajmu BAUMA u Münchenu

Udruženje prijevoznika Zagreb organiziralo je posjet sajmu BAUMA u Münchenu od 11.-13. travnja 2019. godine na kojem smo imali prilike vidjeti najvažnije novosti i najnoviju tehnologiju u građevini BAUMA je najveći svjetski stručni sajam građevinskih strojeva, strojeva za rudarstvo, građevinskih vozila i opreme, a predstavljene su 4 tematske cjeline: Sve za gradilišta● Građevinska vozila● Građevinski strojevi● Strojevi za podizanje i transporteri● Građevinska oprema, alati i  posebni sustavi● Strojevi za… Read More »Udruženje prijevoznika Zagreb na sajmu BAUMA u Münchenu