Ministarstvo turizma – Predstavljanje Kreditne linije privatnim iznajmljivačima u turizmu

Ministarstvo turizma predstavilo je kreditnu liniju namijenjenu privatnim iznajmljivačima u turizmu. Riječ je o Programu mikrokreditiranja privatnih iznajmljivača s povoljnim kreditnim sredstvima i subvencijom kamate, u sklopu čega je potpisan i sporazum između Ministarstava turizma, Hrvatske banke za obnovu i razvitak i prvih poslovnih banaka uključenih u projekt. Izjava ministra turizma Garia Cappellia. video HINA/ Admir BULJUBAŠIĆ