Skip to content

Izabrano vodstvo SHZ-a

Stranka hrvatskog zajedništva na redovnoj sjednici Sabora SHZ-a održanoj 20. 10. 2018. godine u Zadru, izabrala je za novi 4-godišnji mandat mr.sc. Miljenka Marića, dipl.iur. za predsjednika SHZ-a, a za zamjenika predsjednika SHZ-a izabrana je Ljiljana Draženović, ing., a za potpredsjednike izabrani su Jozo Marunica i Petar Antunović, dipl.iur

Za članove predsjedništva SHZ-a izabrani su Darinko Tadić, Martin Babić, Ljubica Gebhard, Karmen Pavlic i Anđelko Kardum, a za članove Upravnog odbora SHZ-a izabrani su Goran Marinović, Drago Draženović, Darko Zelić, Gašpar Bilić i mr.sc. Šime Medić, dipl.oec.

Zar članove Nadzornog odbora SHZ-a izabrani su Sanja Vukelić, Maria Kardum i Gordana Biljan, a za članove Suda časti SHZ-a izabrani su Vinko Marić, Miljenko Marić i Dragan Ledenko.

Izabrani predsjednik SHZ-a Miljenko Marić danas je na sjednici naveo da SHZ ima 14 evidentiranih ustrojstvenih oblika podružnica po općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj i da se i dalje osnivaju podružnice SHZ-a, a za koje postoji interes.