Skip to content

ULUPUH-ova izložba keramike gostuje u Italiji

ULUPUH-ova izložba „Transkripcije baštine u suvremenoj keramici“ gostuje na 21. Portoni Aperti u Nove/Vicenza, Italija

Tematska, kurirana izložba hrvatskih keramičara Sekcije za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a „Transkripcije baštine u suvremenoj keramici“ gostuje na Festivalu keramike 21. Portoni Aperti u mjestu Nove/Vicenza u Italiji.

Izložba će biti predstavljena u Muzeju keramike/ Museo Civico della Ceramica di Nove, Piazza Giuseppe De Fabris 5, 36055 Nove (Vicenza) od 7.9.  do  13.9.2018. Otvorenje je u petak 7. rujna 2018. u 18 sati

Autorica i kustosica izložbe je Višnja Slavica Gabout, prof., povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka, koja će izložbu i otvoriti

Izlagači: Vedrana Balković, Lidia Boševski, Željka Bračko, Smiljana Brezovec Meštrić, Ivančica Cvitić Znidarčić, Nadica Eichhorn, Đurđica Horvat, Mladen Ivančić, Pamela Ivanković, Nataša Kabalin, Željka Korbar, Karel Pavlinc, Marta Pavlinc, Danijela Pičuljan, Zdenka Pozaić, Dijana Rajković, Liljana Smodlaka, Sanja Stani, Marija Stojanović, Ivančica Vončina i Dani Žbontar.

„Sekcija za keramiku, staklo i porculan ULUPUH-a kroz projekt „Transkripcije baštine u suvremenoj keramici“ pridružuje se mnogim umjetnicima koji se danas osviješteno, društveno-aktivno, inovativno i kreativno skrbe o očuvanju baštine. Taj izuzetno važan segment kulturnog bogatstva keramičarima je ovdje bio zahtjevna, ali inspirativna koncepcijska podloga za njihovu izložbu suvremene keramike, koja je pokazala niz inventivnih vizualnih prijepisa motiva iz hrvatske baštine (priče, tekstovi, pojmovi, simboli…), donijevši suvremenu vizualnu interpretaciju odabranih morfološko-semantičkih poruka zapisanih u povijesnim, arheološkim, etnografskim („zavičajnim“) i ostalim predmetima hrvatskog materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasljeđa. Donijevši je u mediju keramike, koji je u nastalim transkripcijama vodeći i koji dominira. Koji se međutim u gotovo svih autora voli sinergijski združiti s drugim medijima i materijalima, slijedeći tako aktualnu umjetničku praksu koja rado koristi kombinacije likovnih i trash-materijala, pa često poseže za plastikom, staklom, žicom, drvom, krhotinama te pronađenim, recikliranim i ready-made predmetima… Gradeći od tih simbiotičkih sklopova, na način suvremenog kiparstva, objekte, skulpture, skulpturalne kompozicije, asamblaže, instalacije, ambijente…, kao što to ovdje rade i ovi keramičari suvremenog izričaja. (…) U ovom slučaju baštinu doživljavamo kroz 22 osebujne, autorski transkribirane vizualne priče. Priče povijesno slojevite i istodobno suvremene; mitske i magične- ali i osobne i intimne; lokalne- ali i opće; memorirane – ali i aktualne i povezujuće. I zato uvijek komunikativne.“ (Višnja Slavica Gabout, iz predgovora).

See also  Izložba suvremene keramike: BORIS ROCE, DANIJELA PIČULJAN, SNJEŽANA POKOS-VUJEC

Izložba „Transkripcije baštine u suvremenoj keramici“ nagrađena je 2016. godine u Hrvatskoj Godišnjom nagradom za najbolji izložbeni projekt strukovne udruge ULUPUH, a osim u Zagrebu (Hrvatska), imala ju je prilike vidjeti i publika u Ljubljani (Slovenija). U godini Europske kulturne baštine – 2018. , kad se svojom temom na pravi način uklapa u obilježavanje, širom Europe, značaja kulturne baštine za sve nas, sad je  imaju je prilike vidjeti i posjetitelji Muzeja keramike u Noveu.

Gradić Nove kao i ostala mjesta u njegovoj okolici poznati su po izradi keramike od 17. stoljeća kada su bili glavni proizvođači proizvoda od keramike i porculana za Republiku Veneciju. Tradicija se održala do današnjih dana, a 1995. godine osnovan je Muzej keramike koji čuva tradicionalnu ali i suvremenu keramiku. Također u muzeju je smješten lnstitut za razvoj keramike gdje se istražuje i razvija suvremena keramičarska umjetnost. Više na www.ceramics.it/museo.nove Manifestacija “Portoni Aperti” u okviru koje se ova izložba održava realizira se ove godine u svom 21. izdanju te ima za svoj cilj promociju suvremene keramičarske umjetnosti umjetnika iz cijelog svijeta. U okviru manifestacije održati će se izložbe, prezentacije keramičarskih tehnika i paljenja keramike, prodaja, otvorena vrata ateljea..

Gostovanje izložbe se realizira uz financijsku potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

uvodna slika – Lidia Boševski: Čipka kamena (foto: Lidia Boševski)