August 31, 2018

Monografija: Župa Gradac

Župa Gradac Vrlo kvalitetna knjiga o župi Gradac i selima koja joj pripadaju. Na 830 stranica, jedinstveno i najobuhvatnije djelo koje je ikada napisano o ovome kraju Župa Gradac poduzela je korake devedesetih godina 20. stoljeća objelodaniti svoju monografiju. No, u tome ju je omeo Domovinski rat. Zbrnik radova o župi Gradac zatvara niz monografija o… Read More »Monografija: Župa Gradac