Skip to content

Još jedno mega zaduženje Zagreba od 250 milijuna kuna – za kulturu i drugo

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine su na sjednici u četvrtak većinom glasova usvojili prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića o kreditnom zaduživanju Grada Zagreba kod Zagrebačke banke u iznosu od 250 milijuna kuna, te prijedlog gradonačelnika o davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu na dugoročno zaduživanje kod iste banke u iznosu od 230 milijuna kuna

Donošenjem tog Zaključka o kreditnom zaduživanju Grada Zagreba kod Zagrebačke banke u iznosu od 250 milijuna kuna može se zatražiti suglasnost Vlade RH za zaduživanje, te pravodobno zaključiti ugovor o zaduživanju u skladu s provedenim postupkom nabave novčanog kredita. Način i rok korištenja je sukcesivno (u tranšama) do 31. prosinca 2017., a način i rok vraćanja kredita je jedna godina grace perioda plus četiri godine u osam jednakih polugodišnjih rata.

Kreditnim sredstvima financirat će se izgradnja ustanova kulture u iznosu od oko 39,4 milijuna kuna, objekata predškolskih ustanova u iznosu od 6,8 milijuna kuna, školskih objekata u iznosu od oko 62,2 milijuna kuna, objekata zdravstvenih ustanova u iznosu od oko 24,9 milijuna kuna, sportskih objekata u iznosu od oko 21,3 milijuna kuna te objekata socijalne skrbi u iznosu od oko 30,1 milijuna kuna. Iz kredita će se financirati i gradnja nerazvrstanih cesta u iznosu od oko 39,5 milijuna kuna.

Također, za projekt ZagEE (Zagreb energetski efikasan grad) utrošit će se 26 milijuna kuna.

Gradski zastupnici su većinom glasova na današnjoj sjednici prihvatili i prijedlog gradonačelnika Bandića o davanju suglasnosti Zagrebačkom holdingu na dugoročno zaduživanje kod Zagrebačke banke u iznosu od 230 milijuna kuna za projekt Podbrežje. Riječ je zajedničkom projektu Grada i Zagrebačkog holdinga, odnosno Zagrebačke stanogradnje.

Rok otplate kredita je devet godina, uz fiksnu kamatnu godišnju stopu od 2,79 posto, a dospijeće kredita je 2026. godina, bez naknade za provedbu i drugih troškova.

Kredit će se koristiti za zatvaranje 209,5 milijuna kuna kratkoročnih kreditnih revolving linija koje Zagrebački holding koristi i po planu će koristiti do kraja godine za financiranje projekta Podbrežje u fazi predfinanciranja, a ostatak za likvidna sredstva Zagrebačke stanogradnje u 2018. godini za projekt Podbrežje.

See also  Akcija "Sigurno u školu s HAK-om"

Nakon izglasavanje te točke sjednica je prekinuta te će se nastaviti u ponedjeljak, 30. listopada, u 9 sati.

Naime, na prijedlog predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića, zastupnici su donijelu odluku da se sjednica oko 20,30 sati prekida, te da se nastavi u ponedjeljak. Gradskim zastupnicima preostalo je za raspraviti još 19 od 30 točaka dnevnog reda. Hina, karikatura Stiv Cinik / Eurocinik