Lana Stojićević – SUNNY SIDE

U Galeriji PM Lana Stojićević će se predstaviti serijom fotografija, maketom te video radom

Polazišnu točku za istraživanje izložbe Sunny Side Lana Stojićević je pronašla u inovativno izgrađenom bazenu hotela Zora u Primoštenu. Hotel koji je danas privatiziran i preuređen, izgrađen je 1969. prema projektu Lovre Perkovića. Inspirirana činjenicom da je na turističkoj reklami iz 1971. dokumentiran slavni gost hotela Orson Welles, umjetnica gradi narativ o asocijativnoj futurističkoj kupoli bazena.

Lana Stojićević
SUNNY SIDE
Galerija PM
19.4. (u 19.00 sati) do 6.5. 2018.