Koliko Crkva može i treba utjecati na političke prilike?

https://www.youtube.com/watch?v=TOwz5_naM-k

Koliko je Crkva iznoseći svoje stajalište o ratifikaciji Istanbulske konvencije postupila agresivno samo s jednim ciljem – utjecati na politiku Vlade i zakonodavstvo – te koliko Crkva kod nas uopće može i treba utjecati na političke prilike u “Studiju 4” razgovarali smo s Ivanom Markešićem, sociologom religije, i Vladimirom Dugalićem s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu koji se javio iz osječkog studija

Na pitanje je li Crkva postupila agresivno, Dugalić je rekao da treba razjasniti riječ agresivno i da smatra da Crkva nije ni na koji način bila agresivna niti utjecala na politiku Vlade. “Ono što je Crkva učinila jest da je upozorila na određene teškoće koje su povezane s Istanbulskom konvencijom i pozvala na razbor. Biskupi su pozvali na dijalog, razgovor i objašnjavanje pojmova”, rekao je.

Markešić se također ne bi složio da je to bilo kakva agresija ili agresivno nastupanje. “To je nešto što spada u krug djelovanja Katoličke crkve kao udruge civilnog društva, građana. Crkva se treba baviti politikom. Problem je kad Crkva počinje biti stranačka crkva. Ono o čemu se ovdje raspravlja kad je u pitanju Istanbulska konvencija je to što Crkva želi upozoriti na neke probleme koji bi se mogli javiti. Iako, budimo iskreni, tih problema u Istanbulskoj konvenciji nema. Razlozi zašto Crkva na takav način reagira možemo pitati također prof. Dugalića, ali moramo shvatiti da su u izradi ove konvencije sudjelovali stručnjaci iz Vatikana i oni su 2014. poduprli njezino prihvaćanje  i dali su svoju suglasnost, naravno uz neke svoje ograde kad je u pitanju rodna ideologija. Međutim, te rodne ideologije uopće nema u toj konvenciji. I ono što se spominje, i mi u sociologiji, i u svim udžbenicima, postoji razlikovanje, a ne razdvajanje spola i roda. Sa spolom se rađamo, međutim, rodne uloge koje se javljaju tijekom socijalizacije, odrastanja nešto je što je podređeno okolnostima, kulturi, civilizacijskim tekovinama itd.”, rekao je.

Prof. Dugalić ponovio je da je Sveta Stolica izrazila rezerve u vezi s Konvencijom kada se radi o rodnoj ideologiji, kao što je rekao Markešić. “Da rodne ideologije unutra nema, ne znam zašto bi Sveta Stolica izražavala određene rezerve”, naglasio je. “Drugo, papa Franjo je najavio dva dokumenta. Jedno je pismo biskupima, upravo o pitanju rodne ideologije, a kongregacija za nauk vjere izdat će dokument o temeljima kršćanske antropologije i osvrt na ovu ‘gender’ ideologiju. Crkva to prati i na najvišoj razini je ostala sudržana o nekim pitanjima. Jasno da je Sveta Stolica podržala borbu protiv nasilja nad ženama i drugim ranjivim skupinama, protiv obiteljskog nasilja. Pa i Crkva je to podržala u Hrvatskoj. To nije sporno. Ali reći da unutra nema elemenata koji upućuju na rodnu ideologiju, konačno u samim pojašnjenjima rodnog identiteta stoji da se rodni identitet odnosi na osobe koje ne doživljavaju svoj identitet povezan sa spolom s kojim su se rodili. Prema tome unutra je ima. U kojoj mjeri, na koji način će to biti tumačeno, kako će to biti primijenjeno? Osobito Crkvu zabrinjava što ta Konvencija zadire u obrazovni sustav. Tu je pitanje prava roditelja da odgajaju djecu u duhu svog svjetonazora, to je u konačnici pitanje vjerske slobode. Prema tome, tu se otvara niz pitanja na koja je Crkva željela uputiti, upozoriti i samo je rekla ‘budimo razboriti i dobro promislimo prije ratifikacije”, istaknuo je.