Skip to content

Benjamin Verhoeven: Čovjek koji hoda

Benjamin Verhoeven
Čovjek koji hoda (bez glave)

OTVORENJE I RAZGOVOR S UMJETNIKOM
ponedjeljak, 26. veljače u 19 sati
Galerija Spot, Ured za fotografiju, Čanićeva 6

Jeste li ikada gledali skenirane filmove?

Belgijski umjetnik Benjamin Verhoeven od 2014. godine radi na istraživačkom projektu Scanning Cinema. Centralnu ulogu u tom projektu ima fizička akcija skeniranja pokretnih slika – tisuća i tisuća pojedinačnih filmskih kadrova – upotrebom flatbed skenera i monitora, nakon čega se novonastali materijal iznova animira kreiranjem stop animacije. Upravo fotografskom re-animacijom („oživljavanjem”) pokretnih slika, Benjaminove inverzije u produkcijskoj metodi kreiraju nov jezik koji ovdje ne ostavlja dojam nekog jasno artikuliranog jezika, nego upravo njegovog uznemirujućeg odjeka…

Benjamin Verhoeven (1990., Malle, Belgija) je vizualni umjetnik mlađe generacije koji se uglavnom bavi medijskim instalacijama i videom. Studirao na Kraljevskoj akademiji lijepih umjetnosti u Gentu (KASK – Hogeschool), a potom na Visokom institutu za vizualnu umjetnost (HISK), također u Gentu. Trenutno živi i radi u Bruxellesu. Boravio je na umjetničkim rezidencijama u Leipzigu, Parizu i Bruxellesu. Od 2011. godine izlaže na samostalnim i skupnim izložbama unutar i van granica Belgije.

Izložbu kurira Marko Stamenković, a moći će se razgledati do 16. ožujka.

Benjamin Verhoeven
Un homme qui marche (sans tête)

OPENING AND ARTIST TALK
Monday, February 26th at 7 p.m.
Spot Gallery, Office for Photography, Čanićeva 6

Have you ever watched scanned movies?

Since 2014, the Belgian artist Benjamin Verhoeven has been working on a research project Scanning Cinema. The focus of the project lies in the physical process of scanning moving images – thousands upon thousands of individual frames – by using a flatbed scanner and monitor, after which the new material is animated again through stop motion. It is through this photo-reanimation (‘resurrection’) of the moving image that Benjamin’s inversions in the production method give birth to a new language which does not leave the impression of a clearly articulated language, but rather, as its disturbing echo…

Benjamin Verhoeven (1990, Malle, Belgium) is a visual artist of a younger generation who mostly works with media installations and video. He studied at the Royal Academy of Fine Arts in Ghent ( KASK – Hogeschool), then at the Higher Institute for Fine Arts (HISK), also in Ghent. He currently lives and works in Brussels. He lived and worked in Leipzig, Paris and Brussels. Since 2011, he has been exhibiting his works at individual and collective exhibitions both in Belgium and abroad.

Exhibition is curated by Marko Stamenković and it will be opened till 16 March 2018.