January 27, 2018

Vijesti Europske komisije 12. siječnja 2018.

Usluge platnog prometa: potrošačima na raspolaganju jeftiniji, sigurniji i inovativniji oblici elektroničkog plaćanja Revidiranom Direktivom o platnim uslugama (PSD2), koja se počinje primjenjivati od 13. siječnja 2018., nastoje se modernizirati usluge platnog prometa u Europi na korist potrošača i tvrtki, sa svrhom održavanja koraka s promjenama na tom dinamičnom tržištu.… Read More »Vijesti Europske komisije 12. siječnja 2018.

Vijesti Europske komisije 11. siječnja 2018.

Komisija predlaže ulaganje 1 milijarde EUR u vrhunska europska superračunala Europska komisija danas je predstavila svoje planove za ulaganja, zajedno s državama članicama, u razvoj infrastrukture za vrhunska europska superračunala. Superračunala su potrebna za obradu sve većih količina podataka te donose koristi za društvo u mnogim područjima, od zdravstvene skrbi i obnovljive… Read More »Vijesti Europske komisije 11. siječnja 2018.