Skip to content

Poziv – 4. Hrvatski međunarodni triennale autoportreta

POZIV na sudjelovanje – 4. HRVATSKI MEĐUNARODNI TRIENNALE AUTOPORTRETA, „POJAM O SEBI“ (triennalna, žirirana, tematska izložba)

zbirka lukinVrijeme i mjesto održavanja: 5.9. – 8.10.2017.
Galerija Prica, POU Samobor

Nositelj i organizator izložbe: Galerija Prica, POU Samobor
Trg Matice hrvatske 3, 10 430 Samobor

Autorica koncepcije i kustosica izložbe: Sonja Švec Španjol, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka

Koncepcija izložbe: “Pojam o sebi”

“Naš pojam o sebi je kao veliki autoportret koji slikamo i mijenjamo tijekom naših života – mala promjena tu, druga promjena tamo, najčešće toliko sitno da ih nitko, a ponajmanje mi sami, ne primijetimo. Ponekad, dok slikamo, oni koji su nam izrazito važni vode našu ruku i
tako oblikuju promjene. Ponekad, oni koji gledaju promjene ne odobravaju ono što smo napravili i mi vratimo naš stari izgled. Ukoliko postanemo nezadovoljni s portretom i mislimo da više ne možemo pouzdano slikati, možemo se konzultirati s majstorom koji će nam pomoći da stvorimo točniju i ugodniju predodžbu. U rijetkim slučajevima, kao rezultat dramatičnih promjena u našem životu, možemo potrgati cijeli portret i naslikati potpuno novi pojam o sebi.” (Stephen L. Franzoi)

Četvrti triennale hrvatskog autoportreta nastavlja tradiciju razrade motiva autoportreta počivajući prvenstveno na bogatoj Zbirci Lukin koja je objedinila autore različitih generacija i raznolikih izraza, te zabilježila duh i karakter jednog vremena. Tema Četvrtog triennala hrvatskog autoportreta “Pojam o sebi” akcent stavlja na sadržajni aspekt autoportreta koji ne ograničava likovnu interpretaciju teme, već potiče na slojevito promišljanje.
Autoportret, kao jedna od najstarijih likovnih tema, u svijetu psihologije bliska je terminu samopoimanja koji odražava sveukupnost doživljaja koje pojedinac ima o sebi i svojem identitetu. Kod razvoja “pojma o sebi” izuzetno važnu ulogu igra tzv. socijalno ogledalo, odnosno način na koji osobu vide i kako se prema njoj odnose drugi ljudi, te što sama osoba misli da drugi o njoj misle. Vrlo složeni procesi socijalne interakcije ključni su i u temi autoportreta o čemu svjedoči anegdota koju izbornik Prvog triennala hrvatskog autoportreta Guido Quien spominje u svom tekstu navodeći kako je jedan od autora-darovatelja zbirke Lukin komentirao “Čini mi se da sam htio naslikati sebe, a sad pitam tebe jesam li to ja?”. Polarizacija viđenja samoga sebe: kako sami sebe vidimo, a kako nas vide drugi, tek je naznaka beskonačnih različitosti pristupa autoportretu.

Ono što intrigira kod teme autoportreta, osim likovnih karakteristika poput prepoznatljivog rukopisa i odražavanja duha vremena, jest način na koji umjetnik percipira samog sebe. Postoji velika razlika u tome kako sami sebe doživljavamo, a kako se predstavljamo svijetu. Kao što samopoimanje poput “mentalnog ogledala” odražava kako sami sebe vidimo, tako i autoportret nije samo puki skup fizičkih osobina već odražava emotivna stanja, želje i potrebe, vrijednosti i uloge koje krijemo u sebi. Pojedinac je često razapet između realnosti, želja i očekivanja, odnosno onoga što on zaista jest, onoga što bi želio biti i ono što bi trebao biti prema očekivanjima drugih. Autoportret uvelike ovisi o unutarnjoj dinamici osobe. Hoće li se prikazati u obličju u kojem nastupa prema okolnom svijetu ili će dopustiti promatraču uvid u proces vrednovanja same sebe.

Autoportret je neminovno subjektivna tema, no istovremeno, kako književni kritičar Igor Grbić poentira, autoportret nikada nije direktno naslikan, odnosno on se bazira na odrazu u zrcalu ili interpretaciji preko fotografije i time je zapravo autoportret najposredovaniji oblik portreta, a opet najosobniji čime dolazimo do situacije da gledamo svoj autoportret, autoportret koji gleda nas, nas koji smo sebe gledali da bismo gledali autoportret.

Četvrti triennale hrvatskog autoportreta nastavlja tradiciju zasnovanu Zbirkom Lukin utemeljenu na rasponu od tradicionalnih interpretacija do onih konceptualnih, te umjetniku ostavlja slobodu interpretacije samog sebe. Pristigle prijave otvorit će mogućnost percepcije aktualnih likovnih pristupa i poimanja vječno intrigirajuće teme autoportreta.

Uvjeti za autore koji se prijavljuju za sudjelovanje na 4. hrvatski međunarodni triennale autoportreta:
– prijaviti se mogu maksimalno 3 rada nastala u razdoblju od 2014. do 2017. godine
– mogu se prijaviti crteži, slike, grafike, fotografije, kolaži, skulpture, objekti, instalacije, video
– dozvoljene su sve tehnike i materijali, a kod objekata i instalacija mogući su sinergijski odnosi različitih medija i materijala
– dimenzije djela nisu ograničene

Prijava za izložbu:
Autori radove prijavljuju na Prijavnici za izložbu
http://www.pousamobor.hr/wp-content/uploads/2017/03/Prijavnica-Triennale.pdf
Uz prijavnicu prilažu reprodukcije prijavljenih radova u elektronskom obliku kvaliteti i rezoluciji već pripremljenoj za tisak (300 dpi u jpg ili tif formatu).
Skulpture i instalacije molimo snimiti sa minimalno tri pogleda.

Materijale je moguće poslati:
– poštom na adresu:
Galerija Prica, POU Samobor
(za 4. hrvatski međunarodni triennale autoportreta)
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
– mailom: galerija@pousamobor.hr
– internetom: JUMBO mail sa linkom za skidanje dostavljenim u prijavi
– osobno u radno vrijeme Galerije Prica, POU Samobor
utorak, srijeda, četvrtak 9 – 14h
petak 13 – 19h
subota, nedjelja 10 – 17h

Napomena: Predajom prijave autor potvrđuje svoju suglasnost korištenja predanih materijala kao i podataka vezanih uz autora (adresa, tel, mail, web) od strane POU Samobora u promidžbene svrhe izložbe 4. hrvatskog međunarodnog triennala autoportreta „Pojam o sebi“ (katalog, pozivnica, web, marketing). U druge svrhe predani materijali se neće koristiti.
Prijave sa životopisom i CD s reprodukcijama radova POU Samobor ne vraća.
Umjetnici ne mogu bez suglasnosti POU Samobor povući svoja djela za vrijeme trajanja izložbe.

Prijave se primaju zaključno do 18.6.2017.

Žiriranje:
– članovi žirija za odabir radova:
Sonja Švec Španjol, autorica izložbe, povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka
Nikolina Šimunović, kustosica Galerije Prica; POU Samobor
– broj radova koje je moguće prijaviti za žiriranje: do 3
– radovi će biti žirirani preko reprodukcija priloženih uz prijavnicu
reprodukcije moraju biti kvalitetom i rezolucijom spremne za tisak
– o rezultatima žiriranja odabranih radova za izložbu autori će biti na vrijeme obaviješteni
– svaki umjetnik koji izlaže dobiva jedan primjerak tiskanog kataloga

Objava rezultata žiriranja – 10.7.2017.

Predaja radova
do 27.8.2017. Galerija Prica, POU Samobor
Radovi se predaju:
– osobno u radno vrijeme Galerije:
utorak, srijeda, četvrtak 9 – 14h
petak 13 – 19h
subota, nedjelja 10 – 17h
– kurirskom dostavom (City Express, HP Express) na adresu:
POU Samobor, Galerija Prica
„4. hrvatski međunarodni triennale autoportreta“
Trg Matice hrvatske 3
10430 Samobor
Molimo da, ukoliko je potrebno, uz svoj rad priložite eventualni nacrt ili upute za postav (osobito kod instalacija), kako bismo pravilno prezentirali vašu umjetničku zamisao.

Održavanje i otvorenje izložbe:
– 4. hrvatski međunarodni triennale autoportreta „Pojam o sebi“ 5.9. – 8.10.2017.
– Otvorenje izložbe 5.9.2017. u 20 sati
– Galerija Prica, POU Samobor (prizemlje i kat)

Nagrada Galerije Prica, POU Samobor
Odabirom stručnog žirija dodjeljuju se dvije nagrade, a to je samostalna izložba u organizaciji Galerije Prica, POU Samobor.
Imena nagrađenih autora biti će objavljena na službenoj web stranici Galerije i popraćeno u medijima.

Podizanje radova:
10.10. – 22.10.2017.
– radovi se preuzimaju osobno u radnom vremenu Galerije Prica
utorak, srijeda, četvrtak 9 – 14h
petak 13 – 19h
subota, nedjelja 10 – 17h
– šalju poštom ukoliko su autori iz drugih udaljenih sredina

 Prijavnica

4. HRVATSKI  MEĐUNARODNI TRIENNALE AUTOPORTRETA

„POJAM O SEBI“

(triennalna, žirirana, tematska izložba)

POU Samobor,  Galerija Prica 5.9. – 8.10.2017.

PRIJAVNICA

Ime i prezime autora: __________________________________________________

___________________________________________________________________

Godina i mjesto rođenja: _______________________________________________

Adresa – stan ili atelijer (ulica,grad, poštanski broj):___________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Tel./fax/GSM: ________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Web: ______________________________________________________________

Članstvo u umjetničkim strukovnim udrugama:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

PODACI O PRIJAVLJENIM RADOVIMA:

1.)    Naziv  rada:            __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

Opis rada (1/2 – 1 kartica teksta): __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.)    Naziv  rada:            __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije, u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

Opis rada (1/2 – 1 kartica teksta): __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.)    1.)    Naziv  rada:    __________________________________________________

        Godina izrade:        __________________________________________________

        Medij:           _______________________________________________________

        Materijal i tehnika:  __________________________________________________

        Dimenzije, u cm

za dvodimenzionalne radove: visina x širina   ______________________________

za trodimenzionalne radove: visina x širina x dubina): __________________________________________________________________

Opis rada (1/2 – 1 kartica teksta): __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

KRATAK ČITKO ISPISAN ŽIVOTOPIS autora /autorice (podaci za katalog)

Naputak: navesti školsku spremu, broj i gradove samostalnih izložbe, važne žirirane izložbe, značajnija priznanja i nagrade.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

SUGLASNOST

Ovime dajem svoju suglasnost Galeriji Prica, POU Samobor da mogu koristiti predani materijal i podatke vezane uz moje radove i životopis isključivo u svrhu promidžbe

4. hrvatskog međunarodnog triennala autoportreta (katalog, pozivnica, web, marketing).

Datum prijave:                                                     Potpis autora/autorice:

__________________                                 _____________________________

PRILOZI UZ PRIJAVNICU (zaokružiti):

A) Prilažem reprodukcije na CD-u

B) Poslao/la sam reprodukcije E-mailom

C) _____________________________________

PODIZANJE / VRAĆANJE IZLOŽAKA:

A) Radove ću podignuti osobno *

B) Molim da mi se rad pošalje poštom – MOLIMO NAVESTI ADRESU

__________________________________________________________________

*Ukoliko se rad ne preuzme u zadanom vremenu tada rad ostaje u fundusu Galerije Prica, POU Samobor koji može s njime slobodno raspolagati.