Razgovor u povodu – Hanibal Salvaro

U ovome trenutku, vjerojatno najpoznatiji i jednako toliko cijenjen, suvremeni hrvatski likovni umjetnik, keramičar svjetskog glasa, Hanibal Salvaro, kontuirano izlaže i predano radi u svome atelijeru

Razgovor vodio: Miroslav Pelikan

Hanibal Salvaro 1Gospodine Salvaro,uhvatili smo Vas između dvije izložbe.
Da, stalno izlažem. Nedavno sam uspješno izlagao u Ravenni na izložbi Giulia Gorlova and friend. Riječ je o izložbi pod pokroviteljstvom grada Ravenne. Gospođa Gorlova , talijanska umjetnica ruskoga podrijetla, slikarica, kiparica, keramičarka, pozvala je nas, nekoliko svojih kolega da izlažemo s njom.

Što ste Vi izložili?
Ja sam izložio ono, po čemu sam i poznat, posebice u Italiji, betonsko porculanske skulpture, koje radim već tri godine. Te su skulpture na određeni način novum u svjetskoj keramici. Tu se postavlja pitanje, u kojoj mjeri je to keramika. S druge strane skulptura je uvijek. Naime, pitanje je, je li to keramika ili beton, beton kao materijal. Miješaju se dakle elementi porculana i betona, beton sve veže, nakon toga se pila kao kamen, s gaterima na vodu. Ipak ovdje govorimo najprije o keramici jer takvo djelo nije moguće napraviti bez korištenja keramike. Ovaj tip skulpture može biti unutra a može biti i vani.

Imam dojam da je keramika u posljednje vrijeme dosta prisutna?
Poznati svjerski umjetnici, slikari, kipari, odlučuju se za keramiku u svome radu, od Picassa i Dalija dalje. Sve su to aspekti stvaralaštva jer stvaralaštvo je način da se duže ostane na Zemlji, a najtrajnija je keramika.

Vi ste u posljednje vrijeme iznimno aktivni na planu međunarodne suradnje keramičara.
Od 2000. do danas, svake godine organiziram godišnje barem jednu ili dvije međunarodne izložbe keramike kod nas. Ove godine je izložba bila u Zelini, vrčeva i vaza za vino, zatim Zagreb, međunarodna izložba keramike Ex tempore,84 autora iz 24 zemlje, ove godine je bila najbolja hrvatska keramičarka Nadica Ajnhorn, odlukom žirija, koga čine svi izlagači,izložba keramike na ZV-u…

Hanibal Salvaro 2Hanibal Salvaro 3U posljednje se vrijeme govori o krizi umjetnosti dok Vi jasno ističete razvoj i uzlet keramike.
Kriza postoji kao problem plasmana, zatim, postotak senzibiliteta prema umjetnosti se smanjuje, smanjuje se broj otmjenih osoba. Nagon vizualnog izražavanja jest kao i govor, vizualni jezik je jezik za sebe. Unatoč školama i edukaciji umjetnik se rađa, ne postaje se.
Keramika je samo instrument koji ima velike mogućnosti. Keramika je samo slikarska ili kiparska mogućnost. Keramika se ne može promatrati izdvojeno.

Ovdje kod nas, keramika doživljava ekspanziju, zacijelo zahvaljujući Vama.
Keramika na ovim prostorima ima tradiciju od sto godina, mislim umjetnička keramika. Vani su lončari prerasli u umjetnike a u Hrvatskoj se dogodilo obrnuto,.od Hinka Juhna dalje.

Što je novo u atelijeru?
Žestoko se pripremam za slijedeću izložbu Ex tempore u Zagrebu i za 4. Trijenale hrvatske keramike. Radim na skulpturama od terakote i betona, slično dosadašnjem poslu, ali pikturalno drugačije. Nagovaraju me da napravim retrospektivu, no uopće ne znam gdje su sve moji radovi, pa ću zato napraviti reinterpretaciju onoga što sam nekada radio, uz rad na kompletnoj izložbi glagoljice.