Skip to content

Predstavljena knjiga Nike Zuraka: Metaneurobiologija smrti

Niko Zurak HAZU

U Knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u utorak 15. studenog predstavljena je knjiga Metaneurobiologija smrti koje je autor prof. dr. sc. Niko Zurak, ugledni hrvatski neurolog, umirovljeni profesor i bivši dekan Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji je član Papinske akademije za život, objavljena je u nakladništvu Medicinske naklade

Autor u knjizi polazi od tvrdnje da je smrt aktivan fiziološki proces na kojeg utječu i drugi fiziološki procesi koji imaju svoju patofiziologiju, pa temeljem toga piše o iznenadnoj smrti, iznenadnoj dojenačkoj smrti, sinkopi, općoj anesteziji, pri čemu raspravlja i o problematici geneze svijesti i odnosa uma i tijela. Također identificira genetski mehanizam smrti u produljenoj moždini i tako dokazanu teoriju o programiranoj smrti stanica primjenjuje na smrt organizma u cijelosti.

Niko Zurak HAZU 1

Uvodno govoreći predsjednik HAZU akademik Zvonko Kusić istaknuo je da se radi o hrabroj hipotezi koja pokušava objasniti slučajeve iznenadne smrti mijenjajući dosadašnju paradigmu objašnjavanja tih fenomena. Sukladno riječima prof. dr. sc. Zdravke Poljaković, v. d. predstojnice Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb, knjiga Metaneurobiologija smrti hrabra je i revolucionarna jer objašnjava smrt kao jedno od najtežih pitanja. Dok je autor knjige prof. dr. sc. Niko Zurak istaknuo kako je riječ o tezama koje je teško prihvatiti, naročito tezu da u čovjeku postoji struktura u kojoj je genetski programirana njegova smrt. „Činjenica da svih sto milijardi neurona mozga živi još pet minuta nakon prestanka srčane akcije ne može se objasniti anoksično-ishemijskim mehanizmom smrti. Alternativno rješenje je u tumačenju brzine nastupa iznenadne smrti pri punoj svijesti. Trenutni raspad neuralne mreže moguće je tumačiti jedino bioelektičkom katastrofom koju smo nazvali anihilacijom, a pretpostavljamo da se njen epicentar mora nalaziti u jedinoj neuralnoj strukturi koja je povezana s čitavom neuronskom mrežom“, zaključno je kazao dr. sc. Zurak.

Niko Zurak HAZU 2

mala retrospektiva

Predstavljanje knjige "Nikola Tesla ispod paučine" Marija Filipija

Došao sam do dokumenata koji govore o Tesli kao osobi. Tesla je bio suosjećajan...
02nd May 2023

Miroslav Pelikan - MINOTAUR / pročitajte zbirku stihova!

Ja i Minotaur Svatko posjeduje svoga Minotaura i mora se s njim susrestiNo, ...
09th Mar 2022