Skip to content

Šiško kod Malekovća

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 111

Tekst i foto: Rajko Polić

S desetak raskošnih slika na izložbi u brdovčkom muzeju veliki Ivica Šiško, slikar i profesor Likovne akademije, pozdravio je pokojnog Malkovića po kojem se sada galerija zove, a koji je kao dominantni kritičar, povjesničar i muzealac Šiškin “Šiškizam” prije dvadesetak godina nagovijestio rijčima: “U Šiškovim pejzažima osjećamo se kao u prašumi znakova. Zmijar na mah postao vrtlar.”

Nama je sinoć ekskluzivno pričao o fazama razvoja (produktivno i pedagoški), slikovito i slobodno laički prevodeći, kao o gradnji palače Šiškizma, ali od cigle svake pojedinaačno rukom napravljene. Što se studenata tiče, u svakoj se generacijii od pedesetak polaznika otkriju tri, četiri dobre “cigle”.

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 6

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 4

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 5

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 7

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 8

Šiško kod Malekovća foto Rajko Polić 3

See also  Jedinstveni bečki muzej krivotvorina