U palači HAZU održan koncert koncert Bach and beyond

zagreb kom 029

zagreb kom 029

U palači Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u petak 14. listopada održan je koncert Bach and beyond kao dio iz programa 11. Zagrebačkog međunarodnog festivala komorne glazbe ZAGREB KOM koji se održava od 7. do 15. listopada pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović

Violončelist Isang Enders izveo je 1. Suitu za violončelo u G-duru Johanna Sebastiana Bacha, a violist Roland Glassl izveo je Suitu za violu solo u g-molu Maxa Regera. Bachovu skladbu Goldbergove varijacije koju je za violinu, violu i violončelo obradio Dmitrij Sitkovecki, izveli su Susanna Yoko Henkel (violina), Roland Glassl (viola) i Isang Enders (violončelo).

Koncert je održan u atriju Akademijine palače ispred Bašćanske ploče uz mnoštvo nazočnih posjetitelja, među kojima su bili i predsjednik Akademije akademik Zvonko Kusić, glavni tajnik akademik Pavao Rudan i tajnica HAZU Marina Štancl.

U sklopu 11. Zagrebačkog međunarodnog festivala komorne glazbe ZAGREB KOM koncerti se održavaju u tri prikladna dvoranska Akademijina prostora u Zagrebu, uz palaču HAZU to su Preporodna dvorana palače Narodnog doma i Gliptoteka HAZU. Dosadašnji rezulatati govore da se ZAGREB KOM nastoji što bolje ovodobno raspoznajno pozicinonirati i razvijati kao srednjeeuropski poznati komorni festival, stoga je pravodobno proširio izvedbene i izražajne perspektive kulturskog dijaloga sa zahtjevnom publikom u dvoranama Akademije. Festivalske nove izražajne mogućnosti uvelike upotunjuju akademijine dvorane koje u odnosu na same kulturske prostore daju drugačiju sliku o samom festivalu.

Festival završava u subotu 15. listopada koncertom Mozartova soareja u Preporodnoj dvorani palače Narodnog doma HAZU.