Skip to content

Hasanbegović: Postoji autonomija sveučilišta, ali i sloboda studentskog aktivizma

croatia 19

Tehnički ministar kulture Zlatko Hasanbegović izjavio je kako se treba kloniti teških riječi kada se govori o aktualnoj situaciji na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Istaknuo je kako s jedne strane postoji autonomija sveučilišta i procedure koje jasno propisuju izbore dekana, a s druge strane, ono što je ključno, to je sloboda studentskog aktivizma. Ovo je studentski aktivizam jedne ideološke provenijencije, a sutra će se pojaviti aktivizam neke druge provenijencije.

Sveučilište je bilo, a trebalo bi biti u krajnjoj liniji jedna vrsta žarišta studentskoga bunta, naravno u skladu sa zakonom i bez poziva na bilo kakvo nasilje, izjavio je ministar Hasanbegović.

Na novinarsko pitanje o njegovoj političkoj budućnosti, Zlatko Hasanbegović je odgovorio osmijehom.

Ministar kulture bio je u Muzeju Mimara, gdje je uručio nagrade “Vicko Andrić” za izvanredna postignuća u području zaštite kulturne baštine u Hrvatskoj, a nakon svečanosti odgovorio je na nekoliko novinarskih pitanja. vijesti.hrt.hr