Skip to content

Jean Vernette: Sekte – džepni uvez

Fenomen širenja sekti i novih religioznih pokreta već je duže vrijeme prisutan na Zapadu, a posljednjih godina i Hrvatska postaje sve zanimljivijim područjem za razne duhovne emisare

6200Ova knjiga pruža sociološki i teološki utemeljen prikaz fenomena sekti, propituje njihove korijene, uzroke širenja kao i moguće opasnosti i perspektive s tim u svezi.

Osim toga knjiga sadrži i pregledne informacije o mnogim sektama i novim religioznim pokretima (istočnjačkim, ezoterijskim i kršćanskim) te doista može poslužiti kao tematska mini-enciklopedija nudeći odgovore na sljedeća pitanja:

• Što je sekta?
• Koje su skupine proizišle iz židovsko-kršćanskog stabla?
• Koji su istočnjački, ezoterijski i gnostički pokreti?
• Jesu li sekte i novi vjerski pokreti opasni?
• Kako se postaviti prema sektama i njihovim vjernicima?