Skip to content

Goluža pozvao Štromara da ne opstruira Pravilnik o specijalizacijama

Predsjednik Hrvatske liječničke komore (HLK) Trpimir Goluža pozvao je u petak u Varaždinu, nakon sastanka predstavnika komore sa vodećim ljudima varaždinske Opće bolnice, župana Varaždinske županije Predraga Štromara da povuče svoj naputak upravi bolnice prema kojem traži da se ne sklapaju aneksi ugovora sa liječnicima specijalizantima prema novom Pravilniku

unit of pressure

Aneksi ugovora trebali bi se potpisati nakon što je 8. srpnja ministar zdravlja Dario Nakić izmijenio Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine.

Župan je u naputku poslanom jučer u varaždinsku bolnicu zatražio od ravnateljice Sanje Zember da se “ne pristupa sklapanju ankesa ugovora o međusobnim pravima i obvezama, do razriješenje prijepornog pitanja retroaktivne primjene tog spisa”. Naime, do 8. srpnja prema dotadašnjem pravilniku svaki doktor medicine koji je na specijalizaciji, a želio je raskinuti ugovor s zdravstvenom ustanovom u kojoj je bio na specijalizaciji, trebao je vratiti dio sredstava uložen kroz specijalizaciju. Izmjenom pravilnika od 8. srpnja te odluke više nema i sada je potrebno potpisati anekse ugovora što je u dopisu župan Štromar tražio da se ne radi do pravnog razrješenja.

Goluža je nazvao skandaloznim to što jedan tako visoki dužnosnik javno poziva na nepoštivanje odnosno nepostupanje po pozitivnim zakonima i propisima RH-a.

“Pritisci prema varaždinskoj Općoj bolnici dolaze s pozicije župana Varaždinske županije koji je dopisom naložio zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač da postupe protupravno i da onemoguće ravnateljima primjenu pravilnika kojim mladim liječnicima daju mogućnost raskida specijalističkih obveza koje imaju prema ustanova u kojima su specijalizirali”, izjavo je Goluža. Takvo traženje od župana smatra štetnim, neprimjerenim i opasnim, a mišljenja je i da se župan na to odlučio zbog slabe informiranosti te da će, nakon što se temeljito udubi u problematiku, povući takvu odluku.

“Ne znam koji je motiv, ne poznam župana, ali s obzirom da smo u predizbornom vremenu on sigurno ima puno obaveza i vjerojatno nema dovoljno vremena da se udubi u problematiku koja je vrlo specifična. Na kraju krajeva, on to ne bi ni trebao raditi, nego njegovi savjetnici. Trebali bi mu savjetovati da radi na način da uvažava pozitivne zakonske propise”, mišljenja je Goluža. Dodao je i da Hrvatska liječnička komora neće dozvoliti da se nad liječnicima provodi pravno nasilje. Smatra da liječnici, kao i drugi građani Hrvatske, trebaju imati zagarantirana ljudska, građanska i radna prava. Goluža je najavi da će, protiv svih ravnatelja i liječnika koji neće primjenjivati postojeći Pravilnik, HLK pokrenuti postupak pred Časnim sudom.

See also  Tri "medicinska Oscara" za hrvatske liječnike

“Ministarstvo zdravlja je poslalo naputak ravnateljima svih zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj da su dužni primjenjivati taj pravilnik o specijalističkom usavršavanju, a onda si pojedini dužnosnici na razini lokalne samouprave uzimaju za pravo nešto za što nisu ovlašteni i na neki način stavljaju ravnatelje zdravstvenih ustanova u prilično neugodnu situaciju”, pojasnio je Goluža ističući da ravnatelji izlažu sebe mogućnosti sudskog i disciplinskog progona pred Komorom.

Goluža se u svojoj izjavi dotaknuo i novog Pravilnika tvrdeći da se prijašnji model, koji je bio jako restriktivan, pokazao kao vrlo loš. “Hrvatsku je u zadnje tri godine napustilo više od 500 liječnika i to u prosjeku vrlo mlade životno dobi što je dokaz da taj Pravilnik prije nije bio dobar. Novi pravilnik je bolji i njegovom primjenom ne bi došlo dio značajnijeg odljeva liječnika iz Hrvatske “, ustvrdio je Goluža.

Upitan kakva je situaciju u ostatku Hrvatske, i da li je netko reagirao slično kao župan Varaždinske županije, Goluža je odgovorio kako je sličan naputak poslao i župan Zlatko Komadina. Ujedno je izrazio čuđenje što su upravo župani “gospodarski progresivnih županija pozvali da se ne poštuje zakon i zakonski propisi”. Dodao je da se slično razmišlja i u ostalim županijama, kao i u Varaždinskoj i Primorsko-goranskoj, ali zasada na neformalnoj razini. Goluža je na kraju još jedom pozvao župana da povuče svoj naputak ili u protivnom slijede tužbe i milijunski troškovi koje će morati platiti građani Varaždinske županije.

Ravnateljica varaždinske Opće bolnice dr. Sanja Zember potvrdila je kako je Stručno vijeće bolnice dalo svoje mišljenje, da se sklapaju aneksi ugovora prema aktualnom Pravilniku. Kaže da je nakon toga prvo stigao naputak resornog Ministarstva za sklapanje aneksa ugovora te jučer i sporni naputak od župana.

Najavila je i skori sastanak Upravnog vijeća bolnice, na koji je pozvan i župan Predrag Štromar, kako bi se razjasnila cijela situacija. hina

See also  Kemikalije u hrani ozbiljno štete zdravlju djece
mala retrospektiva