Skip to content

Komisija predlaže nova pravila e-trgovine kako bi potrošači i tvrtke mogli koristiti sve prednosti jedinstvenog tržišta

Danas je Europska komisija predložila paket mjera kojima se potrošačima i tvrtkamaolakšava pouzdana internetska kupnja i prodaja proizvoda i usluga diljem EU-a

U okviru svojih strategija jedinstvenog digitalnog tržišta i jedinstvenog tržišta Europska komisija predstavila je trodijelni plan za povećanje e-trgovine koji bi se trebao ostvariti borbom protiv geografskog blokiranja, cjenovno pristupačnijom i učinkovitijom prjekograničnom dostavom paketa ali i promicanjem povjerenja potrošača uz bolju zaštitu i provedbu.

Potpredsjednik nadležan za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: „Vrlo često građani nemaju pravo pristupa najboljim ponudama pri kupnji na internetu ili odustanu od prjekogranične kupnje zbog previsoke cijene dostave ili zato što nisu sigurni kako ostvariti svoja prava u slučaju nepravilnosti. Želimo riješiti probleme zbog kojih potrošači i tvrtke mogu potpuno iskoristiti mogućnosti kupnje i prodaje proizvoda i usluga na internetu.”

Povjerenik za digitalno gospodarstvo i društvo Günther H. Oettinger izjavio je: „Inicijativom protiv geografskog blokiranja ostvarili smo ravnotežu između interesa potrošača za internetskom kupnjom bez granica i zadovoljavajuće pravne sigurnosti za tvrtke. Uvjeren sam da ćemo našim pristupom, uzimajući u obzir posebnosti određenih sektora, dati pravi poticaj prjekograničnoj e-trgovini u EU-u.”

Povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove Elżbieta Bieńkowska dodala je: „Diskriminacija među potrošačima EU-a kojoj je svrha segmentirati tržišta prema nacionalnim granicama nedopustiva je na jedinstvenom tržištu. Uz jasnija pravila, bolju provedbu i cjenovno pristupačniju prjekograničnu dostavu paketa potrošači i tvrtke, poglavito male i srednje, na najbolji će način moći iskoristiti mogućnosti jedinstvenog tržišta EU-a i prjekogranične e-trgovine.”

Povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova Vera Jourová izjavila je: „Mnogo ljudi u Europi oklijeva kupovati putem interneta, jer ne znaju svoja prava ili misle da ih je teško ostvariti. Želim da potrošači putem interneta kupuju s jednakim povjerenjem kao što bi to činili na uobičajeni način. Osnažit ćemo tijela za zaštitu potrošača kako bi se poboljšala provedba prava potrošača na internetu i omogućilo suzbijanje prjevara. Današnji paket bitan je iskorak kojim se zaštita potrošača usklađuje s ovodobnim internetskim okruženjem, a trgovcima pruža pravna sigurnost.”

Današnji paket o e-trgovini čine sljedeći dokumenti:

  • zakonodavni prijedlog za rješavanje neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na osnovu državljanstva, boravišta ili poslovnog nastana;

  • zakonodavni prijedlog o uslugama prjekogranične dostave paketa zbog povećanja transparentnosti cijena i poboljšanja regulatornog nadzora;  

  • zakonodavni prijedlog za jačanje ostvarivanja prava potrošača i smjernice kojima se pojašnjava, između ostalog i to što se može smatrati nepoštenom poslovnom praksom u digitalnom svijetu.

See also  Josip Palada - književnik, pjesnik, likovni kritičar, vojskovođa i ljubitelj prirode

Sprječavanje geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na osnovu državljanstva ili boravišta

Komisija podnosi zakonodavni prijedlog kako bi se osiguralo da se potrošači koji žele kupiti proizvode ili usluge u drugoj državi EU-a, na internetu ili osobno, ne će suočavati s diskriminacijom u pogledu cijena, uvjeta prodaje ili plaćanja, izim ako je to opravdano objektivnim razlozima kao što su PDV ili pravne odredbe o javnom interesu.

Kad potrošač uđe u trgovinu u drugoj državi EU-a, vlasnik ne će prvo tražiti osobnu iskaznicu kupca kako bi mu prodao proizvod ili prilagodio cijenu ili uvjete. Ali u svijetu interneta, potrošače se vrlo često blokira u pristupanju ponudama u drugim državama, na primjer, preusmjeravanjem na web-mjesto u njihovoj državi ili zahtjevima da se plaćanje vrši debitnim ili kreditnim karticama određene države. Takva je diskriminacija neprihvatljiva na jedinstvenom tržištu.

Iako je načelo nediskriminacije već utvrđeno u Direktivi o uslugama i Komisija ga primjenjuje u uslužnim sektorima kao što su usluge iznajmljivanja automobila ili zabavni parkovi, i tvrtke i potrošači imat će koristi od veće pravne sigurnosti u pogledu dopuštenog i nedopuštenog postupanja. Uredbom se osigurava ta vrsta pravne sigurnosti, kao i izvršivost u pogledu proizvoda i usluga na internetu ili izvan njega.

Kako bi se izbjeglo uvođenje nesrazmjera opterećenja tvrtke Uredbom se ne nameće obveza isporuke diljem EU-a pa se male tvrtke koja su ispod nacionalnog praga PDV-a izuzimaju od određenih odredaba.

Pristupačnija i učinkovitija prjekogranična dostava paketa

Današnjim prijedlogom uredbe povećava se transparentnost cijena i regulatorni nadzor nad uslugama prjekogranične dostave paketa, kako bi potrošači i trgovci ostvarili korist od pristupačne isporuke i praktičnih mogućnosti vraćanja čak i u slučaju rubnih regija.

Potrošači i male tvrtke žale se da ih problemi s dostavom paketa, osobito visoki troškovi dostave za prjekogranične pošiljke, sprječavaju u tomu da više prodaju ili kupuju diljem EU-a. Cijene koje poštanski operateri naplaćuju za dostavu malog paketa u drugu državu članicu često su i pet puta više od domaćih cijena, a pritom nije jasna veza sa stvarnim troškovima.

See also  EK vijesti 7. srpnja 2016.

Uvođenjem veće transparentnosti cijena na temelju Uredbe potiče se tržišno natjecanje. Komisija ne predlaže ograničavanje cijena dostave. Reguliranje cijena zadnje je rješenje, ako se tržišnim natjecanjem ne ostvare zadovoljavajući rezultati. Komisija će pratiti napredak ostvaren tijekom 2019. i ocijeniti jesu li potrebne dodatne mjere.

Uredba će sadržavati podatke koji su nadležnim nacionalnim tijelima za poštanski promet potrebni za nadzor prjekograničnih tržišta kao i provjeru pristupačnosti i troškovne usmjerenosti cijena. Njome će se poticati tržišno natjecanje zahtijevajući transparentan i nediskriminirajući pristup trećih strana infrastrukturi i uslugama prjekogranične dostave paketa. Komisija će objavljivati javno navedene cijene pružateljima univerzalnih usluga kako bi se povećalo uzajamno tržišno natjecanje i transparentnost tarifa.

Prijedlogom se dopunjuju samoregulatorne inicijative poštanskih operatera za poboljšanje kvalitete i pojednostavnjivanje usluga za prjekograničnu dostavu paketa.

Povećanje povjerenja potrošača u e-trgovinu

Predloženom revizijom Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača nacionalna tijela dobit će veće ovlasti za bolju provedbu prava potrošača. Ta će tijela moći:

  • provjeravati na web-mjestima provodi li se geografsko blokiranje potrošača ili nude poslijeprodajne usluge kojima se krše pravila EU-a (npr. u pogledu prava na odustajanje),

  • naložiti trenutačno zatvaranje web-mjesta kojima je svrha prijevara,

  • zahtijevati informacije od upravitelja domene i banaka zbog otkrivanja identiteta odgovornog trgovca.

U slučaju kršenja prava potrošača na cijelom području EU-a Komisija može koordinirati zajednička djelovanja s nacionalnim provedbenim tijelima kako bi se takva praksa zaustavila. Time će se osigurati brža zaštita potrošača, a istodobno će države članice i tvrtke uštedjeti doba i sredstva.

Komisija također objavljuje ažurirane smjernice o nepoštenoj poslovnoj praksi kako bi, među ostalim, odgovorila na izazove digitalnog svijeta. U njima se pojašnjava primjena Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi. Primjerice, za svaku internetsku platformu koju se smatra „trgovcem” i na kojoj se promiču ili prodaju roba, usluge ili digitalni sadržaj, potrošačima treba se osigurati da njihova poslovna praksa bude u skladu s pravom EU-a o zaštiti potrošača. Na platformama mora biti jasno navedeno da se pravila o nepoštenoj poslovnoj praksi ne odnose na pojedince koji prodaju robu, a tražilice moraju jasno razlikovati plaćene oglase od prirodnih rezultata pretraživanja.

See also  EK vijesti 18.5.2016.

Revidirane smjernice sadrže dva skupa samoregulatornih načela o kojima su se dogovorili dionici: jednim se omogućuju alati za usporedbu, čime se potiče usklađivanje s Direktivom, a drugim se pomaže u provedbi pravila o suzbijanju nepoštene poslovne prakse u pogledu zavaravajućih i neosnovanih tvrdnji o zaštiti okoliša.

Kontekst

Današnjim se paketom o e-trgovini nadopunjuju dva zakonodavna prijedloga o isporuci digitalnog sadržaja i o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu koje je Komisija predložila u prosincu 2015., kao i budući prijedlog o pojednostavnjenju PDV-a planiran za jesen 2016.

Uz paket o e-trgovini Komisija je danas predstavila ažurirane audiovizualne propise EU-a i svoj pristup u pogledu internetskih platformi.  

Dodatne informacije

Pitanja i odgovori: unaprjeđivanje elektroničke trgovine u EU-u

Prijedlog uredbe o rješavanju neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na temelju mjesta boravišta ili poslovnog nastana, ili državljanstva unutar jedinstvenog tržišta

Prijedlog uredbe o prekograničnim uslugama dostave paketa

Prijedlog revizije Uredbe o suradnji u zaštiti potrošača

Smjernice o primjeni Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi  

IP/16/1887

European Commission 1