Skip to content

Zagrebački znanstveni skup o jezerima od globalnog je značaja

Hrvatsko geološko društvo na inicijativu Regijskog komiteta za  neogensku stratigrafiju Sredozemlja (RCMNS) organiziralo je međunarodni limnogeološki skup “Lake – Basin – Evolution” – Stratigraphy, Geodynamics,  Climate, and Diversity of Past and Recent Lacustrine Systems” koji će se održati od 20. do 24. svibnja 2016. godine na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetuu Zagrebu

Plitvicka jezera

Globalni odjek zagrebačkog međunarodnog znanstvenog skupa o jezerima

U Zagrebu započinje održavanje međunarodnog znanstvenog skupa o jezerima kojemu je težište na stratigrafskoj korelaciji, dinamici taložnih procesa i razvoju biološke raznolikosti jezerskih bazena, promiče limnogeologiju kao ovodobnu prirodoslovnu disciplinu koja integrira ekspertize geoloških, kao i bioloških znanosti. Svečano otvorenje skupa održat će se u petak, 20. svibnja 2016 u 18:00 sati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju, u kojem će uz pozdrave predstavnika sponzora biti održano i plenarno predavanjae Mathiasa Harzhausera (Austrija) o povijesti razvoja slatkovodnih jezerskih sustava Europe.

Više tuzemnih i međunarodnih znanstvenih institucija sudjeluju uz Hrvatsko geološko društvo, bilo kao partneri, ili kao podrška ovomu globalno bitom skupu, Sveučilište u Zagrebu (Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet), Hrvatski prirodoslovni muzej, Prirodoslovni muzej u Beču, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, INA-industrija nafte, Hrvatski geološki institut, Međunarodna zajednica sedimentologa i Međunarodna zajednica geoloških znanosti. 

Skup će se održati u prostorima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, a  u djelovanju skupa sudjelovat će 70 eminentnih inozemnih i tuzemnih stručnjaka iz razno raznih disciplina vezanih uz istraživanje jezerskih bazena (stratigrafi, sedimentolozi, strukturisti  geolozi, paleontolozi, biolozi i geokemičari). 

Program uključuje predavanja i poster pkazljive prezentacije, pritom će u okviru skupa bit organizirane i 2 ekskurzije: jednodnevna ekskurzija u neogenske jezerske naslage okolice Zagreba i trodnevna ekskurzija kroz prošle i sadašnje slatkovodne jezerske okoliše (18 Ma do danas) čija su limnogeološka istraživanja u tijeku (Plitvička jezera i Vransko jezero u Dalmaciji kao i neogenski jezerski bazeni Dinarida južne Hrvatske i Bosne i Hercegovine). 

mala retrospektiva

Rijeka Gacka - naša najpoznatija ponornica

Rijeka Gacka naša je najpoznatija ponornica, poznata po svojim vrelima, krškom ...
06th Aug 2023

Započeo 5. Kongres Strukovnog razreda za MLD Hrvatske komore zdravstvenih radnika / FOTO, VIDEO

U zagrebačkom hotelu Dubrovnik, 14. rujna 2023. godine započeo s radom 5. Kongr...
15th Sep 2023