Komisija dodijelila dodatnih 56 milijuna eura pomoći za hitne slučajeve zbog poboljšanja životnih uvjeta migranata i  kod postupaka registriranja i azila u Grčkoj

Europska komisija dodijelila je 56 milijuna eura pomoći za hitne slučajeve za poboljšanje uvjeta života migranata u Grčkoj kao i za jačanje kapaciteta grčkih tijela pri registriranju novopridošlih migranata i obradu njihovih zahtjeva za azil. Od tog iznosa, 46 milijuna eura osigurano je iz Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI), a 10 milijuna eura iz Fonda za unutarnju sigurnost (ISF). Tim će se sredstvima migrantima iz osjetljivih skupina poboljšati uvjeti, a postupci registriranja i azila ojačat će dodatnim ljudskim sastavom, boljom informatičkom infrastrukturom, većom dostupnošću prjevoditeljskih usluga i boljim pristupom informacijama. Uz novoodobrenu pomoć iz hitnih slučajeva, Grčkoj je u okviru nacionalnih programa za razdoblje od 2014. do 2020. već dodijeljeno 509 milijuna eura (294,5 milijuna eura iz FAMI-ja i 214,7 milijuna eura iz ISF-a). 

Plan ulaganja za Europu: više od sto milijardi eura ulaganja nakon nepunih godinu dana

Europska investicijska banka (partner Europske komisije u Planu ulaganja) jučer je odobrila osam novih projekata, čime se ukupan broj odobrenih projekata popeo na 64, a broj država članica koje se koriste Planom na 26. Time su ukupna ulaganja dosegnula gotovo trećinu planiranog iznosa od 315 milijardi eura. Novi projekti odobreni su po strateškim područjima kao što su istraživanje i razvoj, energetska učinkovitost i digitalne tehnologije. Potpredsjednik Europske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: „Današnje vijesti dokaz su da Komisija misli ozbiljno. Sa svojim partnerom EIB‑om ostvarujemo Plan ulaganja: nakon manje od godinu dana djelovanja Europski fond za strateška ulaganja potaknuo je više od sto milijardi eura ukupnih ulaganja u EU-u. Ostvarujemo obećanje da ćemo Europljane vratiti na radna mjesta i pridonijeti gospodarskom oporavku Europe.“ Dodatne informacije dostupne su u priopćenju za medije.

Europska unija pripomaže preoblikovanje međunarodne pomoći na Svjetskom sastanku na vrhu o humanitarnoj pomoći

Na prvom Svjetskom sastanku na vrhu o humanitarnoj pomoćikoji će se održati u Istanbulu Europska unija (EU) i njezine države članice zajedno će pozvati na sklapanje globalnog partnerstva za učinkovitiji i djelotvorniji sustav humanitarne pomoći. Poglavito stoga, jer je bitan donator i predvodnik u osmišljavanju politika, EU će zajedno sa svojim državama članicama odigrati ključnu ulogu na Sastanku na vrhu zakazanom za 23. i 24. svibnja, na kojem će se okupiti više od 50 svjetskih vođa i otprilike 5000 dionika u humanitarnom području i, na području razvoja i politike kako bi učinili odgovoran pomak na krizu prema učinkovitijem upravljanju prevencijom i ranim djelovanjem, a i podršci k otpornosti i samodostatnosti. Diljem svijeta više od 125 milijuna muškaraca, žena i djece treba humanitarnu pomoć. Unatoč rekordnim doprinosima zadnjih godina, donatori ne mogu u potpunosti podmiriti sve veće humanitarne potrebe koje proizlaze iz izvanrednih situacija koje nastaju u ovodobnici. Objavljeni su priopćenje za medijeinformativni članak.

Trgovanje emisijama: 2015. blago smanjenje emisija

Procjenjuje se da su emisije stakleničkih plinova iz postrojenja koja sudjeluju u sustavu EU-a za trgovanje emisijama (EU ETS) prošle godine neznatno smanjene, za manje od 0,4 posto, pokazuju podatci zabilježeni u Registru Unije. Višak emisijskih jedinica koji se u sustavu nakupljao od 2009. prošle je godine osjetno smanjen tzv. preraspodjelom, kojom je prodaja 300 milijuna jedinica odgođena s 2015. na razdoblje 2019. – 2020., ali i stabilizacijom količine emisija. Dodatne informacije dostupne su na web-stranicamaEuropske komisije.

EUROSTAT: prva procjena za ožujak 2016. – suficit tekućeg računa platne bilance u području EU28 iznosi 17,6 milijardi eura, a suficit u trgovini uslugama 13,2 milijarde eura

Desezonirani tekući račun platne bilance područja EU28 u ožujku 2016. zabilježio je suficit od 17,6 milijardi eura, dok je suficit u veljači 2016. iznosio 10,7 milijardi eura, a u ožujku 2015. 7,7 milijardi eura, pokazuju procjene koje je objavio Eurostat, statistički ured Europske unije. Cjelovito Eurostatovo priopćenje za medije dostupno je na internetu.

Predstojeća događanjau Europskoj komisiji

Kalendar Tjedne aktivnosti povjerenika

European Commission 1

Leave a Reply