Marija Hohoš Novaković – ENIGMA

Marija Hohos enigma

foto galerija

Marija Hohoš Novaković – ENIGMA

Pred nama je kolekcija eksperimentalnih digitalnih fotografija kojima autorica istražuje fenomen svjetlosti i pokreta. Autorica, inače slikarica,zamijenila je kist i slikarske boje pokretima svoga foto aparata u nastojanju da napravi ekspresivne, futurističke fotografije. Fotografirajući sa dužom ekspozicijom, dočarava prolaz vremena. Svjetla koja već postoje u prostoru čine zanimljive, enigmatične strtukture koje su ponuđene gledatelju na tumačenje. Isti motiv sa upotrebom različitih postavki aparata daje različite nijanse kreativnog prikaza. Fotografije su apstraktne, a njihova tema izgubila je svoje značenje i funkcionira kao obojena kompozicija.

Marija Hohos enigma 5

Rick Doble, američki fotograf i sveučilišni profesor u svojoj knjizi Eksperimentalna digitalna fotografija zagovara fotografiju ovoga tipa i kaže da slikanje fotoaparatom dopušta autoru potpunu slobodu kreativnog izričaja u umjetničkoj formi koja nije postojala prije digitalne fotografije. Također poručuje: “Break out of the box!”

Slikanje fotoaparatom slično je slikanju svjetlom, no ovdje se svjetlosni uzorak i apstraktni efekat dobiva pomicanjem aparata preko osvijetljenih područja. Autor određuje brzinu i smjer pokreta, te na taj način dobiva neograničeni broj mogućnosti neponovljivih foto uradaka. Pokreti mogu biti kružni, pravocrtni ili se može namjerno potresti aparat. Također se na istoj fotografiji mogu kombinirati veliki i brzi pokreti sa kratkim titrajem aparata. Ako aparat pokrećete sporije, dobit ćete deblje i zamućenije crte, a kod bržeg pokreta crte će biti tanje i oštrije. No, nema pravila! Treba dati svojoj mašti na volju.

Marija Hohos enigma 10

To je načinila i Marija Hohoš Novaković. Ne boji se eksperimentirati, stvarati i uživati. Otvorena je svemu što je novo i moderno. Želi probati i tražiti nove umjetničke putove.

Jackson Pollak, slikar, jednom reče: “Nove potrebe trebaju nove tehnike!”

Probajte i vi! Život je igra! Igrajte se i vi!

Vesna Špoljar

Enigma pozivnica web