Skip to content

UHP traži osnivanje “zdravstvenog Uskoka”

Predsjednik Udruge hrvatskih pacijenata (UHP) Marijo Drlje u ponedjeljak je otvorenim pismom zatražio osnivanje “zdravstvenog Uskoka”, čija bi zadaća bila sprečavanje sive ekonomije, mita i korupcije u solidarnom javnom zdravstvenom sustavu

nabavaopreme

Samostalni “zdravstveni Uskok” imao bi široke ovlasti u kontroli potrošnje oko 22 milijarde kuna zdravstvenog novca i sprečavanju moguće tajkunizacije zdravstvenog sustava, ističe Drlje u pismu koje je uoči parlamentarnih izbora uputio predstavnicima zdravstvene administracije i oporbe.

“Zdravstveni Uskok” riješio bi sadašnju situaciju u javnom zdravstvu gdje su siva ekonomija, mito i korupcija vrlo prisutni i teško dokazivi jer se “sve odvija u četiri oka”, navodi predsjednik UHP-a te ističe da bi pitanje zdravlja građana i organizacije zdravstvenog sustava trebalo biti jedan od prioriteta vlasti u idućem mandatu.

Od zdravstvene administracije traži da spriječi miješanje javne i privatne prakse u zdravstvu, zakonom zabrani tajkunizaciju i amerikanizaciju javnog zdravstvenog sustava, te stvori preduvjete da se privatno zdravstvo razvija isključivo preko privatnog kapitala.

“Ima nade za opće dobro hrvatskog puka ako prvi korak u reformi bude stroga zabrana istodobnog rada u privatnom i javnom zdravstvu”, ističe Drlje. Time bi se, kaže, onemogućilo da se liječnici tijekom redovnog radnog vremena u javnoj bolnici “čuvaju” za rad kod privatnika nakon 16 sati.

Posebno apostrofira stomatološku praksu u kojoj, tvrdi, ugovorni stomatolog za vrijeme plaćenog radnog vremena radi i privatno, te “jednu usluge naplaćuje dva puta”.

Hrvatska mora ostati socijalna država s osiguranim kvalitetnim zdravstvom za sve građane, kaže Drlje i traži zakonsku zabranu bilo kakvih “košarica” usluga koje podmiruje osnovno zdravstveno osiguranje, dok ostalo građani moraju plaćati iz vlastita džepa.

Za jačanje solidarnog javnog zdravstvenog sustava predlaže da se sve slobodne kapacitete stavi u punu funkciju i organizira rad u bolnicama u drugoj smjeni, te zakonom odredi da liste čekanja ne smiju biti duže od 30 dana.

Predlaže i postrožavanje kontrole radnog vremena u bolnicama kako iza 12 sati bolnički hodnici ne bi bili uglavnom prazni, a oni koji upravljaju javnim zdravstvom, od ministra na niže, za svoje loše odluke trebali bi odgovarati svojom privatnom imovinom. hina