Skip to content

Dubrovački intermezzo Josipa Škerlja u atriju Sponze

1283802Izložba slikara Josipa Škerlja pod nazivom „Dubrovački intermezzo” otvara se u sklopu popratnog programa 66. Igara, u nedjelju, 16. kolovoza u 21:00 sat u atriju palače Sponza.

Josip Škerlj rođen je 1941. godine u Dubrovniku, a slikarstvo je diplomirao 1965. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi Otona Postružnika. Po povratku u Dubrovnik, sve do umirovljenja 2006. godine, bavio se pedagoškim radom, a osim slikanja piše prozu i poeziju. Do danas je izlagao na stotinjak samostalnih izložaba i bio sudionikom brojnih likovnih kolonija i grupnih izložbi u zemlji i inozemstvu.

Dobitnik je niza nagrada i priznanja, a odlikovan je Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. O njegovom je radu snimljeno nekoliko dokumentarnih emisija i napisana monografija autora Antuna Karamana.

Evocirajući motive iz ranijih razdoblja i dopunjavajući ih novima, Škerlj je započeo i smisleno zaokružio ciklus najosobnije mu teme – Dubrovnika „ljubavnika”. Ovaj je Intermezzo umetak koji zakratko prekida niz događaja u životu Grada; pogled na trenutke između dva koraka po Stradunu, dva bata na zvoniku, dva poljupca među stupovima Sponze ili dva srha s Onofrijeve fontane. Poput fotona, Dubrovnik mijenja svoja svojstva kada zna da ga promatramo.

Iako Josipa Škerlja prvenstveno povezujemo s figurama u igri, sviračima, ljubavnicima i nadrealnim provokacijama, on je u jednakoj mjeri i vedutist. Gotovo da nema ni jednog očišta iz kojega nije slikao Grad, svladavši sve poglede koji su prije zanimali druge slikare, a onda pronašavši vlastite točke iznutra i izvana iz kojih je gledao Dubrovnik, tog svog ljubavnika.
Ova izložba nije nikakva rekapitulacija; ona je Dubrovnik koji buja od života, stoji u predgovoru kataloga izložbe koji potpisuje Marin Ivanović, koji je i autor postava izložbe.
Izložba u Sponzi prikazat će ukupno 22 rada, uglavnom u tehnici akrila i kolaža na platnu, a moći će se razgledati sve do zatvaranja Igara, 25. kolovoza u atriju palače Sponza. dv

See also  5. umjetnička kolonija Čapljina 2009.