Rusija jamči sigurnost svojih nuklearnih objekata

MikhailMokrushin

Rusija će nastaviti sigurnost svojih nuklearnih objekata samostalno održavati na najvišem stupnju. Taj projekt će se u buduće realizirati bez pomoći SAD-a, ali je Moskva spremna s Washingtonom nastaviti suradnju u području nuklearne sigurnosti na globalnoj razini. Prema službenom priopćenju ruske Državne tvrtke za nuklearnu energiju Rosatom, Amerika je prva prekinula suradnju u ovom području piše Ruski dnevnik 

U američkom listu Boston Globe 20. siječnja 2015. objavljeno je kako je Moskva još sredinom prosinca prošle godine odlučila prekinuti suradnju s SAD-om u području zaštite sigurnosti ruskih nuklearnih objekata, unatoč sporazumu koji je o tome potpisan s Washingtonom. Međutim, suradnja je prekinuta tek nakon što je američka strana donijela odluku o ograničavanju kontakta s Rusijom u sferi nuklearne energije. State Department je ovo priopćio na svom službenom sajtu u ožujku 2014.

Ruska državna korporacija za nuklearnu energiju Rosatom je 22. siječnja 2015. izdala službeno priopćenje u kojem se kaže da će suradnja s SAD-om biti nastavljena i tijekom 2015. “Rusija i SAD snose posebnu odgovornost za sigurnost i odgovarajuću fizičku zaštitu nuklearnih materijala, kako oni ne bi dospjeli u posjed terorističkih organizacija”, navodi se u izjavi Rosatoma.

“Problem sigurnosti nuklearnih materijala bio je posebno aktualan 1990-ih kada se Rusija, nakon raspada Sovjetskog Saveza, našla u teškoj ekonomskoj situaciji, što je izazvalo određenu zabrinutost zapadnih partnera”, objašnjava Anatolij Djakov, glavni znanstveni suradnik Centra za proučavanje i kontrolu naoružanja, energetike i ekologije.

Zajednički rusko-američki program “Nana-Lugara” je pokrenut 1992. godine. Jedan od glavnih ciljeva programa bila je suradnja radi osiguranja sigurnosti nuklearnih materijala. Realizaciju programa financirale su obje zemlje.

Kao sufinancijer programa zaštite ruskih nuklearnih objekata, SAD je imao pravo obavljati inspekciju tih objekata i kontrolu namjenskog trošenja sredstava. Međutim, Moskva nije imala recipročan pristup američkim nuklearnim objektima, zbog čega je Kremlj izrazio opravdano nezadovoljstvo i takav odnos ocijenio kao neravnopravno partnerstvo.

Andrej Baklicki, ekspert PIR-Centra (Centar za politička istraživanja Rusije) i direktor programa “Rusija i nuklearno razoružanje” objašnjava: “1990-ih godina je najvažnije bilo ne dopustiti da materijali iz nuklearnih objekata na teritoriju bivšeg SSSR-a dospiju na crno tržište. Zato je Rusija bila spremna prihvatiti pomoć i pod nepovoljnim uvjetima. Međutim, danas Rusija ima svu potrebnu tehnologiju i sredstva, tako da samostalno može osigurati sigurnost svojih nuklearnih objekata i više ne želi biti u podređenom položaju”.

Veći dio programa “Nana-Lugara” realiziran je do 2013. pa nije bilo potrebno njegovo obnavljanje. Kasnije je potpisan “novi okvirni bilateralni sporazum o smanjenju prijetnje od nuklearnog oružja i materijala”.

Prema riječima Djakova, Moskva već duže vrijeme ima dovoljno novca i mogućnosti za samostalno osiguravanje sigurnosti nuklearnih objekata na svom teritoriju. Rusija je Sjedinjenim Američkim Državama ponudila znanstvenu suradnju i izrazila želju da ruski stručnjaci posjete američke nuklearne objekte. Kako kaže ruski stručnjak, SAD je odbio takvu mogućnost. Izvor: Ruski vjesnik, foto: Mihail Mokrušin/RIA Novosti