Skip to content

Hrvatska pri europskom vrhu po stopi nezaposlenosti

Hrvatska i Cipar sa 16,4%, dijele treće mjesto po nezaposlenosti u Europskoj uniji, pokazuju danas objavljeni podaci Eurostata, za prosinac 2014.

pictures 1Na prvom mjestu je Grčka sa stopom nezaposlenosti od 25,8%, a slijedi Španjolska sa 23,7%.

Najniže stope nezaposlenosti imale su Njmačka (4,8%) i Austrija (4,9%).

Posebno zabrinjavava nezaposlenost mladih, gdje je Hrvatska također među vodećim zemljama sa 44,8%, a ispred nje su Grča sa 50,6% nezaposlenih mladih dok je na vrhu Španjolska gdje je nezaposlenost u ovoj skupini 51,4%.

Najniže stope nezaposlenosti mladih ponovno imaju Njemačka (7,2%) i Austrija (9,0%).

Na razini cijele Europske unije nezaposlenost je iznosila 9,9%, dok u eurozoni ona iznosi 11,4%.