Skip to content

Pjesmarica Mate Šuleka: Lijepi je, lijepi moslavački kraj

Naslovnica pjesmarice ske

Recenzija pjesmarice Lijepi je, lijepi moslavački kraj, autora Mate Šuleka

Piše: Slavica Moslavac

Pjesmarica Lijepi je, lijepi moslavački kraj, tj.stare tradicijske i starogradske pjesme i kola sakupljača i priređivača, glazbenika i folkloriste Mate Šuleka u izdanju KUD-a „Moslavka” iz Gornje Gračenice predstavalja kao i do sada objavljene Matine knjige /KUD ”Moslavka” Gornja Gračenica 1977 – 2009., KUD ”Moslavčanka” Donja Gračenica 1980 – 2011., pjesmarica s notama KUD-a ”Moslavčanka” Donja Gračenica: Pjesme i plesovi 2013. godine/, vrijedno dokumentarno, etnografsko i glazbeno blago moslavačkog kraja, ali i šireg zavičaja. Glazbena baština koja je objavljena, sakupljana je niz godina od brojnih izvornih kazivača ali i glazbenika koji su na raznim smotrama izvornog ili koreografskog izričaja, na priredbama i drugim društveno-političkim skupovima izvodili te tako sačuvali od zaborava jedan dio naše tradicijske, glazbeno-scenske baštine koja će ovim novim načinom čuvanja tj. notnim zapisom i tiskanjem u zbirci ostati zauvijek sačuvana za buduće naraštaje.

Prije 20-tak ili 30-tak godina o glazbenoj Moslavini malo se znalo, naime, tko je došao iz drugih krajeva, a želio je pjevati, svirati ili postaviti na scenu koreografiju s moslavačkim predzankom gotovo da i nije imao objedinjene, ali ni tiskane građe o ovoj temi i smatralo se da ona kao specifičnost ne postoji, što je bilo sasvim krivo. S vremenom stanje se promijenilo, tako da danas imamo radove od nekoliko autora / S. Gradić, S. Moslavac, M. Šulek, KUD „Moslavec” iz Volodera, KUD „Moslavčanka” iz Donje Gračence i dr…. ali tu je i nekoliko KUD-ova koji su izdali nosače zvuka sa moslavačkim napjevima i kolima, kao što su; KUD „Husain” /čak dva izdanja/, KUD „Seljačka sloga” iz Kutinskog sela, KUD „Moslavec” iz Volodera, KUD „Kloštar” iz Kloštar Ivanića, KUD „Sloga” iz Gornjeg Miklouša kao i Pjevačka skupina starijih žena iz sela Samarice… Građu za svoje projekte crpili su iz najbližeg okruženja, tj. svoga sela, kraja, regije…od svojih najbližih, rodbine i prijatelja. U tu kategoriju vrijednih istraživača i sakupljača glazbene baštine, svakako se ubraja i gosp. Mato Šulek koji je krenuo istim putem. Vrijedno je sakupljao građu iz sela Gornje i Donje Gračenice, od pjevača i pjevačica, glazbenika ali se koristio i već objavljenim notnim zapisima vezanih za ovu temu.

See also  Hrvatski pjesnici sve čitaniji i popularniji u hispanskom svijetu

Gračenički glazbeni život tijekom vremena unosio je u selo veoma različite glazbene pojave – od onih koje treba zbog određenih razloga naučiti, zatim onih koje su došle iz drugih sredina i rado se prihvatile zbog svoje dopadljivosti, do novih pjesama koje su nastale u seoskoj, lokalnoj sredini, s poznatim autorima – pa sve do izvanredno vrijednih primjera iz vrlo starih slojeva lokalne folklorne glazbe.

Pjesmarica Mate Šuleka, sadržava preko stotinu tradicijskih napjeve i kola Moslavine, hrvatske Posavine, ali osim njih tu su i starogradske pjesme, romanse i balade, koje su došle na razne načine u Moslavinu, udomačile se, te tako postale dio tradicijske baštine, mada ih često susrećemo i u drugim krajevima Hrvatske s potpunim ili neznatnim izmjenama.

Mati Šuleku stručni suradnici na ovom projektu bili su: Jaroslav Klubičko, Franjo Plantak, Zvonko Šušnjar, Miroslav Švirtlich, a notografi su: Ivan Kleković, Jaroslav Klubičko i Mato Šulek.

Mato Šulek prihvatio se i ovaj put zahtjevnog zadatka da glazbena baština ostane sačuvana za buduće naraštaje u čemu mu je pomogao mjesni KUD „Moslavka” iz Gornje Grečenice.