Skip to content

Sadržaj i usluge

Akademija-Art zadržava pravo promjene i ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave. Uz vlastiti sadržaj na portalu Akademija-Art nalazi se i sadržaj oglašivača te linkovi na druge stranice.

Sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost. Portal Akademija-Art se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem.

Poslovni odnos između posjetitelja i oglašivača na portalu Akademija-Art isključivo je stvar poslovnog dogovora posjetitelja i oglašivača. CroTour ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem na svom portalu.

Svi samoinicijativno poslani materijali (tekstovi, fotografije, videosnimke i drugi slični materijali, odnosno drugi autorski radovi u daljnjem tekstu: Materijali) mogu, jednom ili više puta, bez vremenskog ograničenja, ali i ne moraju biti objavljeni na internetskom portalu Akademija-Art.

Pošiljatelji Materijala prihvaćaju da za poslane Materijale neće biti isplaćen nikakav honorar. Sve osobe koje samoinicijativno pošalju Materijal portalu Akademija-Art jamče pod punom odgovornošću da isti predstavlja isključivo njihovo vlasništvo te da na isti polažu autorska prava.

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, preneseni preko stranica, ili linka sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao.

Portal Akademija-Art poštuje intelektualno vlasništvo i autorska prava drugih, te na toj osnovi isto traži od svih onih s kojima stupi u bilo kakav odnos u pogledu Materijala koji su zaštićeni pozitivno-pravnom regulativom kojom je regulirana zaštita autorskih prava i intelektualnog vlasništva te se samoinicijativnim slanjem Materijala portalu Akademija-Art iskazuje pod punom materijalnom i kaznenom odgovornošću suglasnost s prije navedenim stajalištima portala. Portal Akademija-Art neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koja su nastala zbog korištenja usluga portala Akademija-Art.

Portal Akademija-Art zadržava pravo trenutno s popisa registriranih korisnika brisati one korisnike koji bi kršili ova pravila i uvjete ili na neki drugi način usporavali ili ometali rad stranica. Portal Akademija-Art zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv takvih korisnika. Uvjeti i odnosi između korisnika i Web projekta podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Prihvaćanjem ovih uvjeta korištenja korisnik se slaže da će usluge portala Akademija-Art uključivati reklame, obavijesti, poruke administratora i slične poruke Web projekta, a za redovito obavještavanje posjetitelja/korisnika portala i normalno funkcioniranje svih usluga i sadržaja portala Akademija-Art.

Web projekt se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje portala Akademija-Art za bilo koje radnje korisnika/posjetitelja uporabom ili zlouporabom sadržaja na portalu Akademija-Art, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku/posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja portala Akademija-Art.

CroTour ne kontrolira sadržaj koji razmjenjuju korisnici te ne može garantirati točnost, porijeklo ili kvalitetu takvog sadržaja. U slučaju saznanja da neki sadržaj krši pravne propise RH ili narušava ugled Web projekta kao medija, CroTour zadržava pravo uklanjanja takvog sadržaja s portala Akademija-Art bez prethodne obavijesti. CroTour neće ni na koji način biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja koje je nastalo zbog korištenja portala Akademija-Art. CroTour zadržava pravo da sadržaj koji objavljuju ili razmjenjuju korisnici portala Akademija-Art koristi u promotivne svrhe.

Portal Akademija-Art ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema vlasniku internet portala CroTouru, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio vlasnika CroTour od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi CroTour svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.

akademija-art.hr