Skip to content

Janković Nenad

Nenad Janković je rođen 1964. godine. Po zanimanju je profesor sociologije. Ilustracijom se bavi od srednje škole. Suradjivao je s više izdavačkih kuća u realizaciji raznih didaktičkih materijala. Do sada je imao 12 samostalnih izložbi.

Pogledajte galeriju radova!

"…U ovoj simbiozi modernog i tradicionalnog nema likovnog pretjerivanja bilo u izrazu, bilo u kompoziciji. Nema prenatrpanosti simbolima, niti uresa. Ne ponavljajući se, Nenad Janković posiže za trima osnovnim elementima koje varira u vrlo smionim kombinacijama sa ostalim datostima kao što su  materijal i svjetlo. Njegovi klinovi ploha daju dramatski naboj koje poslije smiruje amorfnim oblicima pomoću kojih ublažava dojam pazeći pomno da ne dođe do ornamentizacije za koju smatra da nije primjerena načinu i temi koju obrađuje. Razgovarajući o liniji autor tvrdi da ju upotrebljava samo onda kada ona potkrepljuje sliku i ne smeta izražaju kontrastnih ploha. Shvatljiva tvrdnja u naporu nalaženja rješenja bez suvišnih sličnosti sa prethodno nacrtanom ili naslikanom temom. Vrlo je važan taj kreativni napor traženja boljega jer se u slijedu nastalih slika primjećuje sve veća smionost u redukciji nepotrebnih elemenata. Cijela tehnička sprema, vještina odabira ritma i elemenata slike podređena je tematskom zahtjevu, a taj je pri ovim formatima crteža eksplicitno iskren." (iz kritičkog osvrta Radoslava Bišćana na izložbu Biblijskog ciklusa u Galeriji Kristofora Stankovića 2003.)

Kontakt:
nenadjankovic9@gmail.com

Akademija-Art.net