Skip to content

Alajbeg Ivan

Sample Image

Ivan Alajbeg rođen je 1978. godine u Splitu. Završio je Školu Likovnih Umjetnosti u Splitu (smijer grafika) i Akademiju likovnih umjetnosti u Širokom Brijegu (smijer slikarstvo). Najradije se likovna izražava u tehnikama ulja na platnu, akrila na platnu, temperi, ugljenu na papiru, kolažu, linorezu i suhoj igli. Od materijala koristi žicu, gips, pleksiglas itd. 

Skupne izložbe:
Gradska galerija Collegium artisticum Sarajevo, 2001.
Gradski muzej Vinkovci, 2001.
Franjevačka galerija Široki brijeg, 2004.
Galleria Poliedro Trieste, 2007.
 
Samostalna izložba:
Muzej grada Trogira, 2005.

Javni rad:
Vitraj u lađi crkve, Ružići (kraj Gruda)

Sample Image

Ivan Alajbeg na dobrom je početku svog slikarskog puta. Naučio je zanat. Savladava prostranstva platna većeg formata. Ima već i svoj prepoznatljivi registar boja.  Kromatika, uostalom   kao  i  teme  njegovih  slika,  nije  dopadljiva.   Ne  ulaguje  se  ukusu  prosjeka.   Česta   su  mu  očišta  odozgo,  s  perspektivnim  skraćenjima  i  prividnim  nagibom  tla.  Ljudi  i  njihov  egzistencijalni  okvir  su  svedeni  na  elementarne  oblike,  tek  na  plohe  boja. Alajbegovo  slikarstvo  slijedi  zasade  ekspresionizma,  nove  slike,  ali  i  iskustva  apstrakcije.  Propituje  raskrižja  egzistencije  i   krajolika  bez  natruha  literariziranja.  Jednostavno  i  ogoljeno. Takve  su  mu  i  skulpture,  na  pola  puta  između  apstrakcije  i  ekspresivne   figuracije.   Alajbegu  predstoji  nastaviti  put  traženja, propitivanja   sebe,  drugih  i  svijeta  unaokolo.

Dr.Ivo Babić

 
Sample Image
Ivan Alajbeg
alajbegi@yahoo.com

Akademija-Art.hr

 

 

See also  Antolčić Jelena