Posted in Uncategorized

Tema dana – Istanbulska konvencija: Željka Markić vs Sanja Sarnavka

Vijeće Europe ustrajno poziva članice EU na ratifikaciju Konvenciju o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U Hrvatskoj mišljenja…

election 9789
Posted in POLITIKA

Željka Markić: Izađite na izbore

Pozivamo Vas da u ovu nedjelju, 11.9. izađete na parlamentarne izbore i svoj, preferencijalni glas, date osobi za koju držite da će u Saboru,…