Turski premijer: Referendum pokazao volju naroda – rasprava je završena