Poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na Natječaju za rekonceptualizaciju nastupa HTZ-a na europskim turističkim sajmovima