Održan okrugli stol – 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST HKZR / 140 foto

Nevidljivi doma, prepoznati u cijeloj Europi – Održan okrugli stol o potrebama za magistrima medicinsko-laboratorijske dijagnostike u Hrvatskoj U Zagrebu, od 7. do 9. lipnja, u Kongresnoj dvorani hotela Academia, održa0 se 4. KONGRES STRUKOVNOG RAZREDA ZA MEDICINSKO-LABORATORIJSKU DJELATNOST, HRVATSKE KOMORE […]