Miličić: Hrvatski građani ne odlaze na preventivne preglede