Ivan Miklenić: Vjera naših dana

Akademija Art

Vjera naših dana Ivan Miklenić (ur.) / Branimir Stanić (ur.) Knjiga je koncepcijski ostvarena kao interaktivni pastoralni priručnik, s konkretnim prijedlozima za praktičnu primjenu u vjerničkom i crkvenom životu. Nastala je sabiranjem […]