IDEMO U MILANO, izložba Hanibala Salvara

Iako je projekt još u fazi formiranja već je izazvao dosta pozitivnih reagiranja. Tako bilježimo i prve potpore: Akademija-Art, Andrea i Vanja Balbo, Susanna Bardolino, Chemaco, Marija Čurković, Galerija Mala, Snježana Hefti, Hrvatska zajednica u Milanu, Milan Jurina, Keramika Nova, […]

Impressum

Akademija Art ∙ Zagreb – Croatian Exclusive News and Arts Magazineweb: akademija-art.hre-mail: akademija.art@gmail.com  UREDNIŠTVO / EDITORIAL mr. sc. Stjepan Katić, urednik, International Press Card No 115 Mislav Deželić, mag. ing. prosp. arch., urednik portala Akademija-Art za kulturu, arhitekturu i njemačko govorno […]