HDLU – natječaj za programe izlaganja u 2019. godini

Dijana Nazor HDLU Doktorska izložba 4

 

Za program Galerije Bačva, Galerije Prsten, Galerije PM, Galerije Karas

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju likovni umjetnici i stručnjaci s područja likovnih umjetnosti.

PRIJAVE MOGU UKLJUČIVATI:

izložbe;
edukativne programe;
programe međunarodne, međuinstitucionalne i regionalne suradnje.

PRIJAVE SE PODNOSE ISPUNJAVANJEM PRIJAVNICE UZ DOSTAVU OBAVEZNIH PRILOGA. Sve polja u prijavnici označena sa * su obavezna za ispuniti. Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena ili ne sadrži obavezne priloge neće se razmatrati.

OBAVEZNI PRILOZI UZ PRIJAVNICU:

– ogledni materijal rada/izložbe/projekta:

fotografije/skice rada u JPG formatu, max. 700kb po fotografiji

video u DVD PAL ili mp4 formatu (ako je primjenjivo)

zvučni zapis u mp3 formatu (ako je primjenjivo)

i sl. (dostavite što više oglednog materijala zbog boljeg uvida u projekt)

– životopis prema formularu za CV (skinite ga ovdje, ispunite i uploadajte u on-line prijavnicu)

životopis predlagatelja/ice projekta

životopis umjetnika/ice(a) (ako je različito od predlagatelja/ice)

– skice postava

prema tlocrtu galerije (ako je primjenjivo)

– za međunarodne projekte/suradnje:

popis država i institucija uključenih u projekt

potvrda o suradnji s inozmenim institucijama

PODNOŠENJE PRIJAVE:

– Način prijave

Prijave se dostavljaju isključivo putem ispunjavanja e-prijavnice.

– Rok prijave

10.6.2018., ponoć

Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Kontakt za sva pitanja vezana uz galerije i/ili prijavnicu:
Galerije: Mia Orsag, galerije.hdlu@gmail.com, 099 2642 564

Za međunarodne i/ili edukativne projekte: Miran Jurić, miran.juric@hdlu.hr

– Prijavnice koje ne sadrže ispunjena obavezna polja ili nemaju obavezne priloge, neće se razmatrati.

KOMUNIKACIJA:

HDLU tijekom procesa razmatranja projekta, apliciranja za sredstva i konačne potvrde odnosno dogovora oko realizacije projekta komunicira isključivo s prijaviteljem/icom projekta prema kontakt podatcima navedenim u prijavnici.

PRAVO KORIŠTENJA MATERIJALA:

HDLU pridržava prava korištenja predanih materijala u svrhu promidžbe izložbenog programa galerija u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.

POTVRDA O PRIMITKU PRIJAVE

Ukoliko u roku od 2 radna dana od slanja prijave s e-maila galerije.hdlu@gmail.com na dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas.

PRILOZI: