Predavanje o Radoslavu Terrstenjaku u Varaždinu

U četvrtak, 15. siječnja 2018., u 19 sati, u Galeriji HDLU (Kula stražarnica Staroga grada Varaždin), pozvani ste na predavanje o liku i djelu varaždinskog kipara Radoslava Terstenjaka. Predavanje će održati akademski slikar Darwin Butković

Ovo predavanje organizira se povodom 95. godišnjice kiparovog rođenja.

Radoslav Terstenjak bio je član tadašnjeg Društva likovnih umjetnika Zagorja i Međimurja, današnjeg HDLU-a, a umro je sa 28 godina 1950. Danas mu je ime u žiži javnih polemika oko mogućeg premještanja ili uklanjanja njegove skulpture „Ranjeni borac“, smještene ispred Vile Bedeković ( fotografija e-varaždin.hr).