log0 AA 3

log0 AA 3

Sveučilišne novine Universitas - Novi emeritusi i redovni profesori hrvatskih sveučilišta

Novi emeritusi i redovni profesori hrvatskih sveučilišta

Picture3

Picture4Pogledajte posljednji broj sveučilišnih novina Universitas od 28. prosinca 2016., koji je kao poseban prilog objavljen u Jutarnjem listu i Slobodnoj Dalmaciji. Podaci o napredovanjima objavljeni su na str. 20.

Picture5Pogledajte sve brojeve sveučilišnih novina Universitas

porn porn

log0 AA 3