log0 AA 3

log0 AA 3

Australija mijenja koordinate zbog prilagodbe satelitskoj navigaciji

Australija će promijeniti svoju geografsku dužinu i širinu kako bi se poklopile lokalne koordinate i one iz globalnog navigacijskog satelitskog sustava (GNSS), piše BBC

Lokalne, koje služe za izradu mapa i različitih vrsta mjerenja odstupaju od globalnih za više od metra. Australija se svake godine, zbog tektonskih kretanja, pomakne sedam centimetara u smjeru sjevera

Moderni satelitski sustavi pružaju podatke prema globalnim linijama geografske dužine i širine koje se ne mijenjaju, iako se kontinenti na Zemlji kreću.

Ipak, puno zemalja izrađuje mape s fiksnim podacima.

"Ako su linije fiksne, možete staviti oznaku na tlo, izmjeriti njegove koordinate i ostat će takve idućih 20 godina", rekao je Dan Jaksa iz Geoscience Australia. "Tako se to inače radi".

photo Fleur Hocking

porn porn

log0 AA 3