log0 AA 3

log0 AA 3

Naslijeđeno ili stečeno: je li nam nasilje u genima?

anger 130ZAGREB - Zašto ljudi ubijaju jedni druge već stoljećima zaokuplja filozofe, sociologe i psihologe, a u petak je tim znanstvenika koji su tom vječnom pitanju pristupili s aspekta evolucijske biologije zaključio da je ljudska nasilna priroda djelomično naslijeđena od predaka i da smo po tome slični ostalim primatima. (Hina/AFP)

porn porn

log0 AA 3