Sun. Aug 19th, 2018

Novi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Večernji piše o detaljima novog Zakona o subvencioniranju stambenih kredita, o kojem traje javna rasprava. Novost je i ta da se produžuje rok subvencioniranja kredita za svako novorođeno dijete

Određuje se subvencioniranje kredita koje građani uzimaju od kreditnih institucija za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, tako da se u razdoblju od pet godina (umjesto dosadašnje četiri) subvencionira dio mjesečnih obroka ili anuiteta ovisno o stupnju razvijenosti grada ili općine u kojoj se nekretnina nalazi, a subvencije se kreću od 30 do 51% mjesečnog obroka kredita. Novost je i ta da se produžuje rok subvencioniranja kredita za svako novorođeno dijete. photo Nina Romić – Sloboda